Nyheter

2014-06-15

Håll koll på gaphalsarna i sommarnatten

Några få näktergal sjunger fortfarande.

Här fortsätter Ola Erlandssons artkalender:

"Vi har kommit en bra bit in i juni, och det behövs ingen superhörsel för att märka det oundvikliga: Morgnarna är numera ganska tysta. Den huvudsakliga sångperioden är över för de flesta fåglar. Men några arter återstår, och de är i gengäld ordentligt intressanta och inte sällan sparsamt förekommande.  De utmärker sig genom att, tvärtom de flesta andra, vara aktiva under den korta sommarnatten.

När mörkret lägger sig är det dags att håva in permanent revir på följande arter:"

 

KÄRRSÅNGARE

Sitter oftast i frodig vegetation med brännässlor, älgört och hundkex nära vatten och vid stränder. Återfinns även i åkerkanter och i diken där vegetationen är rätt.

 

FLODSÅNGARE

Trivs i frodig skog och i buskmarker, gärna nära vatten. Fortfarande sällsynt men har ett bra år 2014.

 

BUSKSÅNGARE

Mycket sällsynt men förekommer i år här och var i landskapet, i halvöppna habitat rika på buskage och frodig undervegetation.

 

HÄRMSÅNGARE

Diggar täta lövskogar, alkärr och sumpskogar.

 

GRÄSHOPPSÅNGARE

Häckar på fuktig gräs- och ängsmark med höga örter och låga buskar. Återfinns även i vasskanter.

 

NATTSKÄRRA

Arten har en förkärlek för glesa tallhedar och hyggen med frötallar.

 

VAKTEL och KORNKNARR

Det monotona åkerlandskapets egna röster i natten.

 

NÄKTERGAL

Näktergalens huvudsakliga sångperiod är förbi, men en del (oparade) individer är fortfarande igång.

Leta efter nattskärra på hyggen och tallhedar,