Nyheter

2014-07-27

Håll koll på rovfåglar med mat i klorna

Ska den här vråken med en orm i klorna rapporteras med högt häckningskriterium? Ja, säger både Ola Erlandsson och Sören Svensson.
Rapportera alla rovfåglar med mat i klorna med häckningskriterium 16.
Det rådet ger Ola Erlandsson och Sören Svensson till att fågelskådare som är osäkra.
 
Här kommer Ola Erlandsson kalenderinlägg för juli månad och det handlar om rovfåglar.
Under senare delen av juli och första hälften av augusti får man en ypperlig chans att höja häckningskriterierna på en mängd rovfåglar som tidigare under säsongen varit desto svårare att se röken av.
Ormvråk, bivråk, brun kärrhök, sparvhök, duvhök och lärkfalk är arter där ungarna som bäst lämnat boet eller är på väg att göra det. Genom ihärdiga tiggläten eller flyktövningar låter de oss veta att de gett sig ut i den vida världen, och inte sällan ser man någon av föräldrarna komma med byte i klorna. 

FRÅGA: 
Är det rätt att sätta häckningskriterium (16, föda åt ungar) på en adult fågel med byte i klorna, eller är det för vaga häckningsbevis? Ibland flyger fågeln långt med bytet och hör hemma i en annan atlasruta, och i vissa fall konsumeras också bytet av den vuxna fågeln själv.

SVAR:
Vi ställde ovanstående fråga till mannen som utformat metodiken för atlasinventeringen – Sören Svensson på Lunds Universitet. Svaret blev att man absolut ska göra det, om det är under häckningstid och fågeln vistas i en lämplig häckningsbiotop. Felmarginalen är sammantaget liten, menar Sören. De flesta rovfågelhäckningarna i en ruta missas konsekvent. 

SAMMANTAGET:
Adult fågel med byte i klorna, i rätt biotop? Sätt häckningskriterium 16 på observationen!
Ser du en ungfågel som tigger eller på annat sätt visar att den är född nära observationsplatsen? Sätt häckningskriterium 13 på observationen!
Har du observationer bakåt i tiden som felaktigt ligger utan häckningskriterium? Logga in på Svalan, gå in i din obsbok och åtgärda! Kontakta någon i atlasgruppen om du behöver hjälp med hur du går tillväga. 

En sparvhök med ett byte i klorna, hur ska den rapporteras. Läs Ola Erlandssons goda råd.