Nyheter

2014-10-02

Hela Europa räknar fåglar - det gör vi med i Närke

Nu till helgen räknar fågelskådare i hela Europa sträckande och rastande fåglar. Det ska vi i Närke också göra när vi deltar i EuroBirdwatch14. Vi kommer finnas på flera fina fågellokaler på lördag kl. 9-12. Följande platser är bemannade: Kvismaren, Oset, Rynningeviken, Tysslingen, Boglundsängen, Vibysjön/Välakärren och Björka lertag.

 

Det är 21:e gången som EuroBirdwatch arrangeras. Evenemanget uppmärksammar den stora strömmen av flyttfåglar från Europa till övervintringsplatserna i Afrika. För många fåglar är det en ofattbart lång resa på många 100 mil med många faror.

Förra året, 2013, deltog ungefär 19 000 människor och sammanlagt räknades det in 2,5 miljoner fågelindivider i Europa.  För Sveriges del noterade över tusen deltagande fågelskådare 227 olika fågelarter under motsvarande helg förra året.

 

Här i Närke kommer erfarna fågelskådare att finnas på fina fågellokaler för att räkna alla sträckande och rastande fåglar. Alla är välkomna att hjälpa till att räkna eller bara få reda på hur man gör när man räknar fåglar. Fågelskådarna kan också berätta mer om de flyttande fåglarnas väg söderut.

 

Följande platser är bemannande på lördag den 4 oktober mellan klockan 9 och 12. Klockan 9 utgår man från samlingsplatserna.

Kvismaren, Öby kulle: Per Linderum Karlsson, Hasse Molin
Oset, Rosenbergsstugan: Åsa Bengtsson /tjejgruppen
Rynningeviken, Venastugan: Ronnie Lindqvist, Ola Erlandsson
Tysslingen, norra tornet: Kent Halttunen, Helny Olsson
Boglundsängen, tornet: Bengt Jalsborn, Ulf Jorner
Läppe: Anders Jacobsson, Anders Karlsson
Vibysjön/Välakärren, tornet: Tage Carlsson, Mårten Gustavsson
Björka lertag: Hans Waern.
 

En bild från EuroBirdwatch förra året vid Venastugan.