Nyheter

2014-03-12

Ingen vill avgå ur styrelsen

Nya styrelsen med nya kepsarna! Från vänster: Per karlsson Linderum, Ronnie Lindqvist, Tord Larsson, Bengt Jalsborn, Ulf Jorner, Kent Halttunen, Åsa Bengtsson, Rolf Hagström och Hans Waern. Bild Marianne Johansson

Det är en mycket bra sammanhållning i Närkes Ornitologiska förenings styrelse. Alla vill fortsätta med sitt arbete där. För att få med en kvinna måste styrelsen utöka med en person från nio till tio personer för 2014.

 

Vid årsmötet valdes Åsa Bengtsson in som suppleant. Och efter det att styrelsen konstituerat sig vid första styrelsemötet efter årsmötet valde Åsa att arbeta med planering av inomhusmöten tillsammans med Håkan Carlestam och att hjälpa till med tjejgrupperna.

 

Åsa är lärare på Tullängsskolans teknikprogram.
- Jag utbildade mig till biologi- och kemilärare i Umeå, berättar Åsa. Där skådade jag en del på Rödbäcksslätten och vid Umeälvens delta. Där fascinerades jag över den intensiva men korta Norrlandsvåren. Ena dagen var slätten fylld med tusentals fåglar och några få dagar senare fanns det bara några enstaka gäss kvar.
En närmare presentation av Åsa kommer i kommande nummer av Fåglar i Närke, nr 1-2014.

 

Efter konstitutionen i måndagskväll blev det följande utseende på  styrelsen.

 

Hans Waern, ordförande och kassör
Ulf Jorner, vice ordförande, bibliotekarie, fågelskyddsansvarig och utbildning
Kent Halttunen, sekreterare, PR-ansvarig och mediagruppen
Ronnie Lindqvist, ansvarig resor och inventering
Rolf Hagström, ansvarig för exkursioner'
Per Karlsson Linderum, mediagruppen
Bengt Jalsborn, ansvarig för försäljning och lotterier

 

Suppleanter
Tord Larsson, resor, exkursioner och fågelskydd
Håkan Carlestam, ansvarig för inomhusmöten
Åsa Bengtsson, inomhusmöten och tjejgruppsansvarig

 

Revisorer
Jan-Olof Ragnarsson, revisor
Marie Johansson, revisor
Åke Lorin, revisorssuppleant
Tord Sundström, revisorssuppleant

 

Valberedning: Lena Holm, sammankallande och Ami Sundén.

 

Av: mj 

Åsa Bengtsson, ny i styrelsen för Närkes Ornitologiska Förening. Bild Åke Lorin