Nyheter

2014-01-26

Inspirerande Atlasmöte för inventerare i helgen

Atlasgeneralerna Ronnie Lindqvist och Michael Andersson diskuterar invnenteringsfrågor med Björn Nordzell (i mitten) under inspirationsötet för Atlasinvenerare i helgen.

Under helgen träffades 25 entusiastiska fågelinventerare för diskutera avslutningen på den omfattande Atlasinventeringen i Närke.
Atlasinventeringen har tagit flera steg framåt, men nu måste kvalitén i inventeringen höjas. Minst hälften av arterna i Atlasrutorna ska vara säkra häckningar, det är målet med inventeringen.

Atlasinventeringen i Närke, som pågått sedan 2006, går i år in på sin sista säsong. Det är i år som Atlasrutorna ska inventeras klart så att det stora arbetet kan avslutas.
Under det senaste året har väldigt många rutor blivit svarta, det vill säga att det har observerats 80 arter eller mer i rutorna. Ska man dra en generell slutsats redan nu så är det att inventerarna med hjälp av alla fågelskådare har hittat fler arter i rutorna. Men man har varit sämre på att hitta arter med höga häckningskriterier.
Under Atlasmötet i helgen gick Atlasgruppen (Ronnie Lindqvist, Michael Andersson, Billy Lindblom och Ola Erlandsson) igenom en del arter där man ser den här trenden – arten är observerad men man har inte hittat säkra häckningskriterier.
-    Ja, men det har varit ett bra möte, det finns mycket samlad kunskap som kommer fram under ett sådant här möte. Sedan blir man väldigt inspirerad av att det är så många som är beredda att göra en insats, sa Ronnie Lindqvist efter mötet.

 

Vid sidan av att rutorna ska göras klart kommer det arrangeras flera gemensamma aktiviteter under våren/sommaren.
15-23 mars – Uggleinventeringsvecka. Det blir en ny vecka med förhoppningsvis många olika exkursioner ute i olika delar av landskapet. Håll utkik på hemsidan för mer information.
17 maj – kanotinventering i Mellanfjärden, Hjälmaren. Föreningen får gratis låna kanoter och det blir spännande att få paddla runt Mellanfjärden för att inventera både på norra och södra sidan.
29 maj – Nattfågelrace. Nattfåglarna är generellt sett dåligt inventerade. Denna gång blir det ett race i trakten av Askersund/Snavlunda.
6 juni – Atlasracet. Förra året deltog sju lag som kunde inventera flera rutor längs Hjälmarens norra kant. Förhoppningen är att det blir ännu fler i år som kan göra en insats.
I övrigt kommer en inventeringskalender att publiceras på hemsidan. Det blir en slags påminnelse för alla vilka arter som är särskilt intressanta att hålla koll på under de olika årstiderna.
På hemsidan kommer det också att finnas ljudfiler på bland annat tiggläten och varningsläten som stöd och hjälp för att lättare kunna hitta sina arter.

 

Under Atlasmötet slog man också fast årets målsättning:
•    alla gör färdigt sina rutor och det är minst hälften av arterna med säkra häckningskriterier
•    i Atlasrutorna bör det inte skilja mer än fem arter jämfört med Atlasinventeringen förra gången
•    alla inventerare gör minst sex timmar i en dåligt inventerad ruta
•    att det blir minst tio lag som tävlar i Atlasracet


Ola Erlandsson och Gunnar Nilsson under Atlasmötet i helgen.