Nyheter

2014-01-13

Kumla säger nej till matning av fåglar på felaktiga grunder?

Tog Kumla kommun beslut på felaktiga grunder när man sa nej till fågelmatning vid reningsdammarna? Den frågan ställer sig bland annat Håkan Persson som lämnade in ett medborgarförslag om kommunal fågelmatning. Foto: Rolf Hagström
Håkan Persson från Hällabrottet skrev i våras ett medborgarförslag om att Kumla bör införa en kommunal fågelmatning vid till exempel reningsdammen.
Kumla kommun sa nej och hänvisar till problem vid fågelmatningarna i Örebro kommun.
- Jag har abolut inte rekommenderat Kumla att säga nej till fågelmatning, säger Randi Andreasson på Örebro kommun.  
- Dessutom fortsätter vi att mata på ett 20-tal platser i Örebro eftersom det är så uppskattat, säger hon
 
Det var i maj 2013 som Håkan Persson från Hällabrottet utnyttjade möjligheten att lämna in ett medborgarförslag till Kumla kommun. Håkan tyckte Kumla kommun  kunde starta en kommunal fågelmatning. Det skulle öka överlevnaden för fåglarna och vara till glädje för många Kumlabor som uppskattar djurliv. Enligt Håkan Persson skulle en möjlig plats vara reningsdammen i Kumla där många fåglar samlas vintertid eftersom det vid kalla vintrar är ett av få öppna vattendrag på flera mils radie. Håkan Persson hänvisade också till Örebro kommun som matar fåglar på många ställen till stor glädje för invånarna.
 
Kommunfullmäktige beslutade att utreda frågan och lämnade över ansvaret till tekniska kontoret. Där han utredningssekreterare Joakim Öhrman ansvarat för utredningen. Så här skriver han i utredningen:
”För att få kunskap om hur den kommunala fågelmatningen har fungerat i Örebro har Kumla kommun varit i kontakt med Örebro kommun. Utifrån samtalet med Örebro kommun kan sägas att fågelmatning i kommunal regi inte är att rekommendera då råttor söker sig till platser för fågelmatning.
Men det här stämmer inte.
- Jag har absolut inte rekommenderat Kumla kommun att säga nej till kommunal fågelmatning, förklarar Randi Andreasson som ansvarar för den kommunala fågelmatningen i Örebro.
- Visst har vi haft vissa problem med råttor, men det har blivit bättre. Dessutom fortsätter vi mata på ett 20-tal platser i Örebro, säger hon.
Varför skrev du i utredningen att Örebro kommun rekommenderat er att inte mata?
- Vi pratade om att Örebro haft problem på ett ställe. Och så vet jag att miljökontoret här i Kumla inte är så pigga på att mata eftersom det kan skapa problem med råttor, berättar Joakim Öhrman.
- Det här med Örebro kommun kanske inte borde stått med i utredningen, för det har vi egentligen inte utrett ordentligt, säger han.
 
Utredningssekreterare Joakim Öhrman hänvisar istället till chefen för reningsverket, Marcel Minegal, och att en fågelmatning skulle öka andelen fågelbajs i reningsdammen och vara till nackdel för reningen av avloppsvattnet.
Enligt utredningen från tekniska kontoret i Kumla så är reningsdammarna till för att ta bort en liten del (ca 0,5 procent) av de olika närsalter som det renade avloppsvattnet från reningsverket innehåller.
Det låter som en liten andel rening, kan fåglar påverka det på ett avgörande sätt?
- Det är den svåraste delen, svarar Marcel Minegal, chef på reningsverket i Kumla.
Marcel Minegal tycker det är enkelt. Om man matar änder och andra fåglar så bajsar de mer och det är till nackdel för reningen i dammarna.
Redan idag är de ju många kumlabor som matar änderna vid reningsdammerna?
- Ja, det är inte bra, säger Marcel Minegal.
Skulle det kunna bli bättre om kommunen börjar mata och man kan lägga matningen en bit upp på land för att marken bättre ska ta hand om föroreningarna?
- Nej, det tror jag inte, änderna går ner i vattnet och skiter.
Om det är ett problem med änder och andra fåglar vid reningsdammarna, varför har ni då inte vidtagit några åtgärder?
- Vad skulle jag göra? Ska jag skjuta änderna? Nej det går inte, säger han.
Nu har kommunstyrelsen i Kumla sagt nej till medborgarförslaget om att mata fåglar. 
Håkan Persson, som en gång skrev förslaget, är besviken.
- Svaret känns som ett klassiskt exempel på ett goddag-yxskaft-svar. Jag vill att det ska matas småfåglar med fröautomat och får avslag för att fåglarna virvlar upp slam och bajsar i vattnet. Om kommunen verkligen missförstått eller om man helt enkelt inte vill mata småfåglar, vet jag ej. Deras motivering ger fler frågor än svar, säger Håkan Persson.