Nyheter

2014-04-05

Länsstyrelsen tillåter prickning av grågåsägg i Kvismaren

Länsstyrelsen tillåter prickning av grågåsägg i Kvismaren.
Länsstyrelsen har beslutat att det blir tillåtet även i år att pricka ägg av grågås i naturreservatet Kvismaren.
Skälen är att grågässen blir allt fler i antalet och skadorna i jordbruket ökar.
- Jag är besviken på beslutet. Till exempel finns det inget om hur man ska utvärdera den här mycket ovanliga åtgärden, säger Ulf Jorner som är ansvarig för fågelskyddsfrågor inom Närkes Ornitologiska Förening.
 
Redan förra året gav länsstyrelsen i Örebro tillstånd till att pricka ägg i Kvismaren. Åtgärden att pricka ägg utfördes av två personer och minsta möjliga störning på andra arter i området eftersträvades. Totalt prickades under en dag 22 ägg i totalt 7 reden.
Men det genomfördes ingen utvärdering om prickningen av ägg gav önskad effekt.
Närkes Ornitologiska Förening fick möjlighet att ge synpunkter på en ny prickning av grågåsägg i Kvismaren. Så här skrev föreningen i sitt remissvar till länsstyrelsen. 
"Närkes Ornitologiska Förening anser att det måste finnas mycket starka skäl för att förstöra fågelägg. Och det måste göras ordentliga utvärderingar för att få göra en sådan här ovanlig åtgärd." 
- I beslutet från länsstyrelsen finns ingenting om hur man ska kunna utvärdera den här mycket ovanliga insatsen. Hur ska man då kunna veta om det är en bra åtgärd? frågar sig Ulf Jorner från Närkes Ornitologiska Förening.
- Hur ska man göra nästa år? Ska man ge ett tillstånd till prickning igen utan att veta om det är en lämplig åtgärd och utan att veta om den den ger önskad effekt. Jag är väldigt besviken, säger han. 
Närkes Ornitologiska Förening har efterlyst om det genomförts andra åtgärder för att skydda grödorna. Och har det genomförts inventeringar om det är de häckande grågässen som är det stora problemet eller är det andra gäss i området?
Prickningen kan också medföra andra oönskade störningar på fågellivet.
 
Av: KH