Nyheter

2014-03-23

Länsstyrelsen vill pricka grågåsägg i Kvismaren

Länsstyrelsen vill även i år pricka ägg av grågås i
naturreservatet Kvismaren, liknande den åtgärd som företogs under 2013.
Närkes Ornitologiska Förening anser att det måste finnas mycket starka skäl för att förstöra fågelägg. Och det måste göras ordentliga utvärderingar för att få göra en sådan här ovanlig åtgärd. 
 
Under föregående års åtgärd tog Länsstyrelsen hjälp av Kvismare Fågelstation för att bestämma ungefärlig tidpunkt då de flesta häckande grågässen på Hammarmaden lagt sig på bo. Därefter söktes efter gåsbon, dels genom spaning, dels genom sökning på maden.
Åtgärden att pricka ägg utfördes av två personer och minsta möjliga störning på andra arter i området eftersträvades. Totalt prickades under en dag 22 ägg i totalt 7 reden. Någon ytterligare åtgärd vidtogs inte då det vid tillfället bedömdes för sent.
 
Närkes Ornitologiska Förening har fått möjlighet att yttra sig om prickningen av grågåsägg.
Föreningen skriver att det måste finnas mycket starka skäl för att man ska få ta till en så här ovanlig åtgärd. Den måste också följas upp och det måste göras ordentliga utvärderingar.
I sitt remissvar efterlyser föreningen om det genomförts andra åtgärder för att skydda grödorna. Och har det genomförts inventeringar om det är de häckande grågässen som är det stora problemet eller är det andra gäss i området?
Prickningen kan också medföra andra oönskade störningar på fågellivet - detta måste länsstyrelsen beakta om prickning av grågåsägg ska genomföras, menar Närkes Ornitologiska Förening.
Vill du läsa bakgrunden till länsstyrelsens förslag om prickning av grågåsägg och NOF:s remissvar: klicka här.