Nyheter

2014-10-04

Många spännande arter när skådare räknade rastande och sträckande fåglar i Närke

Ola Erlandsson står och lyssnar efter flyttfåglar vid Venastugan, Rynningeviken, som en del av EuroBirdwatch14. Foto: Ronnie Lindqvist

Under lördagen räknade fågelskådare i Närke alla rastande och sträckande fåglar. Det var en del av EuroBirdwatch14, en aktivitet när fågelskådare i hela Europa räknar fåglar.

I Närke hade skådarna placerat ut sig på de viktiga fågellokalerna för ett räkna fåglarna. Här kan du se hur många arter som noterats i Närke under dagen.

 

Det är 21:e gången som EuroBirdwatch arrangeras. Evenemanget uppmärksammar den stora strömmen av flyttfåglar från Europa till övervintringsplatserna i Afrika. För många fåglar är det en ofattbart lång resa på många 100 mil med många faror.
- Vi har haft väldigt mycket sträckande småfåglar, bland annat bo- och bergfinkar och ängspiplärkor, berättar Ronnie Lindqvist som varit vid Venastugan i Rynningeviken.

 

Vid Oset stod tjejgruppen inom Närkes Ornitologiska Förening och räknade alla fåglar i området.

- Vi har haft bra väder och det har varit trevligt. Vi har bland annat noterad skedand, berättar Åsa Bengtsson.

 

Ute vid Hjälmarkanten fanns Anders Jacobsson. Han räknade fåglar vid Läppe och Näsudden vid Hjälmarens södra kant.

- Det kom en skärpiplärka, det var överraskande och så noterade jag dvärgmås och tre svärtor, berättar han.

 

Även i Vibysjön/Välakärren utanför Vretstorp fanns skådare på plats.

- Bra dag, vid har sett salskrake och sjöorre i Vibysjön.

 

Vid Tysslingen var det som vanligt så här års många sädgäss och grågäss.

- Vi hade ett par blå kärrhökar och flera varfåglar, berättar Helny Olsson.

 

Förra året, 2013, deltog ungefär 19 000 människor och sammanlagt räknades det in 2,5 miljoner fågelindivider i Europa.  För Sveriges del noterade över tusen deltagande fågelskådare 227 olika fågelarter under motsvarande helg förra året.

 

I Närke fanns erfarna fågelskådare vid fågellokaler för att räkna alla sträckande och rastande fåglar. Följande platser var bemannade: 

Kvismaren, Oset, Rynningeviken, Tysslingen, Boglundsängen, Läppe, 
Vibysjön/Välakärren och Björka lertag.

 

Jan Andersson och Helny Olsson var två avv de många fågelskådare som var ute i Närke under lördagen och räknade fåglar. Jan och Helny var vid Tysslingen och noterade bland annat blå kärrhök och vattenrall. Foto: Kent Halttunen