Nyheter

2014-09-10

Miljontals lövsångare har försvunnit

Lövsångaren är på tillbakagång, ingen vet riktigt varför.
Sveriges talrikaste fågelart, lövsångaren, kanske inte behåller sin förstaplats så länge till. Inventeringar visar att miljontals lövsångare har försvunnit i Norrland sedan 2005, och ingen vet varför.

– Det är fullt möjligt att populationen norr om Dalälven har halverats, säger Åke Lindström, professor i zooekologi vid Lunds universitet och ansvarig för den riksomfattande fågeltaxeringen som övervakar fågelbestånden i landet sedan 40 år tillbaka.

Normalt brukar man räkna med cirka 13 miljoner par lövsångare i landet, varav åtta miljoner par i norra Sverige. Stämmer uppgifterna kan hälften av de senare nu vara borta.

Det skulle i så fall innebära att det totala antalet par i landet minskat till nio miljoner par.

Det innebär också att bofinken, Sveriges näst vanligaste fågelart, snart kan vara nummer ett på listan. Senaste uppskattningen pekade på 8,4 miljoner par bofinkar i landet.