Nyheter

2013-01-02

NOF startar en tävling i ekoskådning - kryssa miljövänligt och vinn ett fint pris

Nu startar en ny form av krysstävling i Närke, en tävling där det gäller att kryssa arter samtidigt som man är miljömässig. Att promenera, cykla eller åka kollektivt är bra, se reglerna.

Ekoskådning är en tävling där man på ett miljömässigt bra sätt skall se så många arter fåglar i Närke som möjligt under ett kalenderår.
Tävlingen är öppen för alla medlemmar i Närkes Ornitologiska Förening.
Tord Larsson avser ta fram ett vandringspris som delas ut på NOF:s årsmöte till den årligen mest framgångsrika ekoskådaren i Närke med start år 2013.

Regler framgår nedan:

1.
Observationen skall ske i Närke (gränserna följer Dagens fågels gränser).
Både fågelarten och observatören skall vara i Närke.

2.
För att fågelarten skall räknas skall observatören transporterat sig till och från obsplatsen utgående från bostad/arbete eller plats där denne stadigt vistas och tillbaka, per fot, cykel, allmänt transportmedel eller under NOF:s exkursion i bil med minst 1 passagerare eller kombination av dessa transportmedel.

3.
För att art skall räknas skall den registreras i dagens fågel samt att observatören förtecknar art, datum och plats i "artlista" som framtagits för detta ändamål och kommer att finnas på nofnet.se.
Artlistan sändes i digital form till info@isonine.se senast 14 dagar efter 31 jan, 31 mars, 31 maj, 31 aug, 31 okt och 31 dec så att tävlingsdelresultat och resultat kan redovisas i nofnet.se.
Tävlande måste rapportera till tävlingsledningen minst 4 ggr för att kunna vinna.

4.
Den som registrerat flest antal arter enligt dessa regler under ett år får disponera vandringspriset under kommande år.
Dessa regler har antagits av NOF:s styrelse och reviderats av tävlingsledaren för att kunna genomdriva tävlingen utan att dagens fågel ger den information.
Tävlingsledningen får revidera punkt 3 om dagens fågel kan användas för detta ändamål.

Örebro den 2012-12-13
Tord Larsson

Här finns det excelark du skickar till tävlingsledningen:
Tävlingsformulär

Skicka formuläret till:

Tord Larsson 

Tord Larsson, tävlingsledare för den nya tvälingen - ekoskådning.