Nyheter

2014-04-09

Ola ger artråd - hitta häckningar i april månad

Ola Erlandsson fortsätter att tipsa om artråd, sådant som man kan tänka på när man ger sig i skog och mark.

Atlasinventeringen går in på sitt sista år, hjälp till att rapportera fåglar med häckningskriterier.

Här kommer delar av Olas tips vad man kan titta efter och lyssna på.  

 Våren tuffar på i oförminskad takt. En tur ut i skogen ger en vägg av fågelröster, med taltrast och rödhake i spetsen.

Under senvintern har vi lagt fokus på stannfåglarnas inledande häckningsaktiviteter, men en bit in i april ser läget annorlunda ut. Nu har det blivit en mängd kortflyttare att parallellt hålla reda på. Artråden skulle kunna göras meterlång om jag tog med alla arter som påbörjat häckningsbestyren.  Jag gör därför ett urval, med prioritet på dem som är extra viktiga att hålla reda på under just april. Utöver dessa finns en uppsjö av andra arter att grotta ner sig i. Det är bara att spetsa öronen och ge sig ut i härligheten. Lyssna, titta, och njut! Det är nu det händer!

 

När det väller in vårfågel är det lätt att glömma bort de arter man tidigare lagt fokus på. Därför blir mitt första artråd en ren påminnelse: Glöm inte bort att följa upp de obsar du gjort av korsnäbbar, korpar, duvor, mesar, andfåglar, ugglor, m.fl.

De som inledde häckningen i februari-mars kan redan ha ungar och det är dem du ska finna nu. Lättast är att leta upp en förälder med mat i näbben eller flygga ungar.

 

April är spelandets tid, och lugna morgnar med uppehåll är orrarna i full gång. Myrar och mossar med omgivande skogslandskap är heta spelplatser. Tjädern föredrar äldre barrskog och spelar tidiga morgnar i denna miljö. Från mitten av april deltar honorna i spelen, och parningen drar igång på allvar. Järpen är skyggare än orren och tjädern och vi finner den i fuktig, sluten barrskog. Lyssna efter den rytmiska ramsan av höga, spetsiga toner. Paret lockar ofta till varandra med en likaledes högfrekvent, tunn ramsa.

Var på plats tidigt i gryningen om du vill uppleva de bästa orr- och tjäderspelen!

 

Storlommen och smålommen börjar återvända till sina häckningsplatser under april och är högljudda varelser. De är intressant nog varandras motsatser när det kommer till valet av häckningsplats. Medan smålommen väljer små, fisklösa tjärnar föredrar storlommen klara, fiskrika sjöar.

 

Svarthakedopping, smådopping, skäggdopping, gråhakedopping. Alla häckar de vid sjöar, tjärnar, mossar eller dylikt i vårt landskap, och de är alla på plats i april. Häckningsbestyren inleds ofta omgående och åtminstone skäggdoppingen och gråhakedoppingen går att få säker häckning på innan månaden är över. Svarthakedoppingarna väntar ofta till en bit in i maj, medan smådoppingen är både fåtalig och svårlokaliserad när grönskan slår till i månadsskiftet. Fram med luppen och leta!

 

Hur har vi det egentligen med häckande ljungpipare i Närke? I vilken omfattning häckar de här?

I april har vi oavsett paren på plats på lämpliga myrar och mossar. Hanen är under spelperioden högljudd och spelar såväl på marken (prepurr-lja, prepurr-lja…) som på stela vingar i flykten (py-pii-u, py-pii-u).

 

Jag har tidigare tagit upp familjen ugglor, men det bör framhävas att 2014 har börjat riktigt bra för dem. Vi har upplevt ett stort antal hoande pärlugglor, sparvugglor och kattugglor, och även lappuggla är noterad på några platser. Alla dessa är värda att följa upp när nu själva spelsäsongen går mot sitt slut. Glöm inte bort dem under våren och sommaren!

April är annars hornugglans spelmånad. Dungar i jordbrukslandskapet, liksom skogskanter som gränsar mot öppet landskap är hornugglornas favorittillhåll. De hoar framför allt i skymningen.

 

Sandiga miljöer i gles tallskog är trädlärkans favorittillhåll, men den anammar även hyggen, ljunghedar och liknande. Trädlärkan lägger ofta två kullar per år och hörs sjunga mellan april-juli, med två toppar; en i april och en runt midsommar. Sjunger inte sällan för full hals mitt i natten.

         

Vi har taltrast, dubbeltrast, rödvingetrast och björktrast att hålla reda på i Närke, och alla fyra finns nu på plats i lämpliga häckmiljöer, där de talrikt och högljutt sjunger i de flesta vädertyper.  Notera att dubbeltrasten är ovanligt förtjust att sjunga i regn! Koltrasten och björktrasten inleder oftast bobygget under april, och bon med ungar går att finna i slutet av månaden. 

 

Vill du se alla Olas artråd, klicka här