Nyheter

2014-08-25

Publik höksångare ringmärkt i Oset

Den här höksångaren ringmärktes av Per Wedholm i Oset i söndags. Sedan dess har den visat upp sig flera gånger på samma plats som den fångades vid Näsbybäcken. Foto: Per Wedholm
I söndags satte ringmärkaren Per Wedholm upp sina nät vid Näsbybäcken i Oset.
Till en början var det riktigt magert och han hade nästan gett upp när det plötsligt rasslade till och det blev båda svarthättor och törnsångare att ringmärka. Och så kom överraskningen, en höksångare.
- Kul att den har stannat kvar så att många skådare har fått se höksångare, säger Per Wedholm.

Per Wedholm jobbar med ringmärkning i Näsbybäcken i Oset, han gör det som en del av ringmärkningsprojektet vid Venastugan. När han satte ut näten i söndags var det för tredje gången i år.
- Jag hade lite på känn att jag skulle kunna få en höksångare, berättar Per.
- De har ju fått flera höksångare i näten i Kvismaren i sommar och tidigare år har den ringmärkts vid Venastugan.
I söndags var det trögt till en början, inget alls i näten under de första timmarna. Men vid åtta-tiden började fåglarna födosöka på platsen för näten. Plötsligt såg Per en fågel komma flygande som han misstänkte kunde vara en höksångare. Han försökte spela locklätet för att få fågeln lite närmare men det gick inte alls.
Men så plötsligt fastnade den i nätet och Per kunde ringmärka fågeln. Han har varit med och ringmärkt höksångare tidigare så det var ingen tvekan om artbestämningen.
- Jag larmade ut fågeln på den lokala nätverket Line Band eftersom jag såg att det stod en del skådare vid Tvärvägen i Oset. Jag skrev att jag tänkte släppa fågeln om tio minuter, berättar Per.
Tre skådare: Sune Johansson, Kenth Elofsson och Ronnie Lindqvist, kom som ett skott på cykel och fick chansen att se den på nära håll. Lennart Eriksson stod kvar på Tvärvägen med sin tubkikare samtidigt som Per höll upp höksångaren och på så sätt fick även Lennart chans att kryssa den unika sångaren.
Höksångare var det andra fyndet i Oset: det första var enligt uppgift år 1955 vid gamla tippen.
Under både söndagen och framför allt måndagen var höksångaren synlig på samma plats där den ringmärktes vid Näsbybäcken. Den uppehöll sig vid en fläderbärsbuske och visade upp sig ett otal gånger.
- Kul att så många har fått chansen att se fågeln, det är ju inte så vanligt med höksångare i fält i Närke, berättar Per Wedholm.
Under årens lopp har det ringmärkts höksångare både vid Venastugan och i Kvismaren, men de har försvunnit ganska omgående efter att det har släppts. 
- Vi får nog gå tillbaka till 1990-talet för hitta höksångare som upptäckts ute i det fria i Närke. Det var en häckning i Wärnsta 1998 som en del skådare fick se. Och sedan hade vi häckningar i Segersjö på 1980-talet, förklarar Johan Åhlén från Regionala Rapportkommittén.
Det har diskuterats en del om det finns aktuella häckningar av höksångare i Närke eftersom ungfåglar ringmärkts vid flera tillfällen.
- Jag tror inte det, vuxna fåglar som sjunger borde i så fall ha upptäckts, och det borde ha också varit återfynd i så fall av de som ringmärkts i landskapet, säger Johan Åhlén.
 
Av KH 

Per Wedholm ringmärker fåglar vid Näsbybäcken i Oset. I söndags var det riktigt kul: en höksångare fastnade i nätet och det var det första fyndet på sedan 1955 i Oset. Foto: Kent Halttunen