Nyheter

2014-09-21

Rapportera rastande tranor under september

Rapportera gärna stora och små flockar av rastande tranor, uppmanar Sveriges Lantbruksuniversitet och Lunds universitet, det ska bli ett bättre underlag för att se om tranan ökar i antal. Foto: Rolf Hagström

Under september har Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds universitet under tidigare år sammanställt antalet tranor som rastar på olika lokaler över hela Sverige. Inventeringen har utförts av ornitologer som skickat in sina rapporter direkt till oss eller via Artportalen/Svalan.

 

Vi skulle från och med nästa år vilja förbättra inventeringsförfarandet, då vi under åren sett en del brister med själva metodiken. Bland annat har vi inte kunnat fastställa hur stor inventeringsinsatsen varit på de olika lokalerna, hur många lokaler som faktiskt inventerats och hur inventeringen gått till. Sådan information är mycket viktig för att i slutändan kunna verifiera att t.ex. en förändring i antalet fåglar mellan år inte bara beror på att fler personer varit ute och inventerat, att fler lokaler besökts eller att man bytt inventeringsteknik.

 

Som ett led i detta kommer vi att se ut ett antal lokaler i Sverige som vi önskar få inventerade varje år och vi kommer även att utveckla ett enklare inventeringsprotokoll för att få in lite mer uppgifter om själva inventeringsförfarandet. För att få information om rastlokaler (både stora och små) för tranor i landet skulle vi därför vilja uppmuntra alla att rapportera ansamlingar (stora som små) av tranor under andra hälften av september i artportalen eller direkt till Johan Månsson eller Clas Hermansson (se e-post och tel.nr nedan).

 

Dessa rapporter kan sedan tillsammans med uppgifter från de tidigare inventeringarna (2005-2012) ligga till grund för vilka lokaler vi väljer ut för framtida inventering. Inventeringens mål kommer i framtiden vara att få ett index som visar om tranpopulationen ökar eller minskar i storlek och inte att skatta hela Sveriges population.

 

Johan Månsson & Clas Hermansson

johan.mansson@slu.se

tel. 0581-697325

clas.hermansson@telia.com

tel. 0702 54 03 95

Enligt Artportalen/Svalan finns det större flockar än 100 tranor på tre olika platser i Närke: Kvismaren, Tysslingen och Skagershultamossen. Finns det tranor på fler platser? Det vill gärna forskarna veta.