Nyheter

2014-03-12

Redan nu går flera arter till häckning - hjälp inventerarna med observationer

Ola Erlandsson ger goda råd om vilka arter som går till häckning redan i mars

Atlasinventeringen i Närke går in i ett intensivt skede, och inventeringen ska avslutas i år.

Alla kan hjälpa till genom att skicka in sina observationer på Svalan med häckningskriterier.

Här ger Atlasgeneralen Ola Erlandsson er en del goda råd vad man kan spana efter redan under mars månad.

 

Så här skriver Ola Erlandsson: 

Rekordmilda mars har fört med sig flyttfågelsträck som man normalt upplever först i början av april. Följaktligen tidigareläggs den inledande häckningsaktiviteten för flera arter. Viktigt att tänka på är att anpassa atlasinventerandet efter rådande väderlek. Milda, vårlika dagar med massor av spel, sång, revirstrider och parningslekar, följs av fullständigt tvärstopp bistrare dagar. Finner du inte det du letar efter så invänta bättre eller varmare väder och ge dig ut på nytt.

Tänk på att kortflyttare under flyttningen ofta truddeluttar även på rastplatserna, så var försiktig med kriterium på dessa under mars. Hör du dem vid upprepade tillfällen på samma plats är det alltid okej!

 

Och så kommer några artråd:

Gräsand, knipa och storskrake, dessa tre andfåglar är kända för att inleda häckningen tidigt. Hos knipan och storskraken ser man paren ligga intill lämpliga boplatser vid åar och sjöar redan i slutet av mars. 

 

Havsörnarna påbörjar häckningen tidigt och ses under senvintern i markeringsflykt över reviret. Äggläggningen startar dessutom nu i mars. 

Ormvråkarna återkommer till sina revir under senare delen av mars, och ses milda dagar glida runt över den tilltänkta boplatsen.

 

Mars är den stora ugglemånaden med chans att höra de flesta av våra ugglor hoa. Ju lugnare väder desto bättre chanser. Glöm inte bort de ovanliga arterna lappuggla och slaguggla!


Ge ringduvan ett par riktigt milda dagar första halvan av mars, och direkt har man födosökande par i lämpliga biotoper.

 

Av mesarna startar tofsmesen sin häckning tidigast. Sista dekaden av mars inleds ofta bobygget i någon murken stubbe. 

Startar häckningen tidigt gör även trädkryparen, som i likhet med tofsmesen har förkärlek till äldre barrskogar, där bobygget bakom någon lös barkflaga påbörjas i slutet av mars. Man finner även arten i parklandskap där den tvärtom föredrar äldre lövträd.

 

Mer av Ola Erlandssons artråd hittar du här.