Nyheter

2014-04-22

Ringmärkta trastsångare i Kvismaren ger ny unik kunskap

Bo Nielsen, ordförande i Kvismare fågelstation, berättar om all ny kunksap som kommit med trastsångsprojektet i Kvismaren. Vasakyrkan torsdag 24 april.

Sedan 1984 har man ringmärkt över 4.000 trastsångare i Kvismaren. Det här är ett av det största forskningsprojekten i världen bland frihäckande fåglar.

Forskningen har gett ny kunskap om bland annat sångens betydelse för trastsångarnas överlevnad.

Om det här och mycket mer ska Bo Nielsen berättar på torsdagens inomhusmöte i Vasakyrkan, Örebro.

 

Redan 1983-84 påbörjades ett projekt där alla trastsångare i Kvismarens vassar skulle ringmärkas. Det här var ett intensivt projekt som så småningom togs över av forskare vid Lunds universitet.

-  Vi har ringmärkt 4.234 trastsångare i Kvismaren sedan starten för över 30 år sedan, berättar Bo Nielsen som är ordförande i Kvismare fågelstation.

Under åren är det många olika personer som jobbat i projektet och det har resulterat i sju doktorsavhandlingar och två professorer. Det har också resulterat i ny kunskap där man fastställer sambandet mellan hannes sång och den genetiska överlevnaden.

-  Det var vi först i världen med, säger Bo Nielsen.

Under senare år har en del trastsångare försetts med ljusloggar som inneburit att man fått ännu mer kunskap om bland annat trastsångarens flyttvägar och vinterkvarter i Västafrika.  

Torsdagen den 24 april kommer Bo Nielsen till NOF:s inomhusmöte i Vasakyrkan och berättar om trastsångarprojektet i Kvismaren. Mötet börjar klockan 19 och beräknas vara klart kl 21, då ingår en fikapaus.

Det är fri entré och alla är hjärtligt välkomna.

Över 4.000 trastsångare har ringmärkts i Kvismaren och är därmed ett av de största forskningsprojekten i världen på frihäckande fåglar.