Nyheter

2014-08-29

Snart kan vindkraftparken på Kronoberget börja byggas

Snart kan det bli ett klartecken för att börja bygga länets hittills största vindkraftpark på Kronoberget i södra Kilsbergen. Bilden är tagen på vindkraftverken vid Vretstorp. Foto: Rolf Hagström
Mycket talar nu för att det blir ett klartecken inom kort för vindkraftparken Kronoberget i Lekebergs kommun. I så fall kan det bli byggstart redan nästa år för länets hittills största vindkraftpark.
Kommunfullmäktige har sagt ja, länsstyrelsen har sagt ja och i sommar har också mark- och miljödomstolen i Nacka sagt ja.
Mark- och överdomstolen tar inom den närmaste månaden ställning till om det blir ett prövningstillstånd..  
 
Länsstyrelsen i Örebro gav energibolaget Stena Renewable AB klarttecken att bygga 16 vindkraftverk nära Sixtorp norr om Mullhyttan. Ett beslut som flera personer överklagade till mark- och miljödomstolen. Under sommaren kom domstolens beslut. De går på länsstyrelsens linje och avslår överklagan.

I ett sista försök att stoppa vindkraftverken har frågan överklagats till nästa instans, mark- och miljööverdomstolen. En överklagan som kom in i slutet av juli.

Domstolen har nu en månad på sig att fatta beslut om de ska bevilja prövningstillstånd i ärendet. Om de inte gör det vinner domen laga kraft och bygget kan påbörjas under nästa år.
 
Läs mer om vindkraftparken på Stena ReneWable AB:s hemsida