Nyheter

2014-07-08

Tyst juli - bara en illusion

Det finns säkert lommar som häckar i vårt landskap men som inte är upptäckta, och lommarna har fortfarande ungar som inte är flygga. Fortsätt rapportera med häckningskritereier, uppmanar Ola Erlandsson från Atlasgruppen. Foto: Rolf Hagström

Här fortsätter Ola Erlandsson från Atlasgruppen att komma med sin inventeringskalender, alltså sådant som kan vara bra att tänka på.

Och det här gäller inte bara för de som inventerar och har ansvar för en ruta.

Här kommer Olas tips för juli - och fortsätt rapportera fåglarna med häckningskriterier. 

 

Så här skriver Ola:

Man kan lätt få för sig att den slående tystnaden som möter en på morgnarna i juli innebär att häckningssäsongen är över. Så icke! Lika många arter matar ungar nu som under högsäsongen i juni. Det dräller av eftersläntrare, som av olika anledningar kommit igång sent eller som misslyckats och tvingats starta om på nytt. Sedan har vi en drös tropikflyttare som just fått ut sina ungar och som ger oss inventerare gyllene tillfällen att höja låga kriterier till höga.

 

 

Nedan följer ett antal arter som det är förhållandevis lätt att få höga kriterier på för närvarande. Och de är bara exempel. Det händer som sagt mycket i naturen även under juli.

 

LOMMAR

Lommarna har haft ungar ganska länge, men nu är de så stora att inte ens större vågor på sjön kan dölja dem. Vi har troligen fortfarande ett flertal sjöar och gölar runt om i landskapet med oupptäckta lommar.

 

LÄRKFALK

Lärkfalkarna har boungar och döljer inte sin irritation om man träder in i reviret.  Högljutt flyger de runt över boplatsen, som oftast ligger i skogskanter som vetter mot öppet landskap eller i skogsdungar. Notera att paret ofta kommunicerar med varandra med ett göktytelikt läte.

 

ORMVRÅK OCH BIVRÅK

Ormvråkarna häckar i ungefär samma miljöer som lärkfalkarna och får ut sina ganska högljudda ungar under juli månad.

Bivråkarna har just nu boungar ute i barrskogarna och är inte alldeles lätta att upptäcka. Men pass upp i slutet av juli och början av augusti. När ungarna kommer på vingarna blir de betydligt lättare att se och höra.

 

TORNSEGLARE OCH SVALOR

Tornseglarna kläcker fram sina ungar ganska synkront runt midsommar. Känner man till under vilken takpanna eller i vilken holk de huserar, kan man en bit in i juli höra det svagt pipande lätet från ungarna (kriterium 19, bo, hörda ungar).

Samtliga våra tre svalarter – ladusvalan, hussvalan och backsvalan, får ut sina första kullar under första halvan av juli. De två förstnämnda går knappt att missa i jordbrukslandskap eller vid vattendrag där ungarna ofta blir matade i luften, i träd eller på ledningar (kriterium 16 föda åt ungar). I grustag där backsvalorna häckar, ser man ungar framme i boöppningen (kriterium 20, bo, ägg/ungar).

 

GRÅ FLUGSNAPPARE & SVARTVIT FLUGSNAPPARE

Det är nu man förstår att dessa två arter tillhör Sveriges allra vanligaste fåglar. Det går knappt gå någonstans där det finns träd utan att höra ungarnas korta, surrande tiggläte. Föräldrarna är ofta oskygga under denna period, så kriterium 16, föda åt ungar, går lätt att håva in. Och om inte är kriterium 13, nyligen flygga ungar icke fy skam!

AFRIKANSKA SÅNGARE

Överlag matar sångarna nu flygga ungar för högtryck, och såväl svarthätta, trädgårdssångare och lövsångare som ärtsångare och törnsångare visar upp tiggande ungar i de flesta miljöer.

 

STENSKVÄTTA OCH BUSKSKVÄTTA

Båda har fått sina kullar på vingarna och ses tillsammans ganska länge efter bolämningen. De är synnerligen charmiga arter, som visar upp en blandning av nyfikenhet, skygghet och irritation när man stöter på familjegrupperna.

Industriområden samt stenigt, öppet landskap är favorittillhåll för stenskvättorna, medan buskskvättorna ofta huserar mitt ute i jordbrukslandskapet. Ett hett tips är att snegla ut över högt åkergräs. Där sitter ofta hela buskskvättefamiljer på lämpliga utkiksposter.

 

TÖRNSKATA

Under juli och början av augusti visar törnskatorna upp sin avkomma, ofta gruvligt irriterade över besökarens intrång. Hyggen verkar ha blivit artens främsta biotop, men man finner dem i all slags öppen terräng.

 

 

 

 

Ola Erlandsson uppmanar alla att fortsätta hålla span efter fåglar med häckningskriterier.