Nyheter

2014-10-11

Unika fågeldagböcker att låna i NOF:s bibliotek

Den här fågeldagboken och flera andra finns nu i NOF:s bibliotek.

Närkes Ornitologiska Förening har fått tillgång till unika fågeldagböcker och ett fotoalbum efter ornitologen Gösta Karlberg.

Här finns anteckningar från fåglar som observerats från 1931 och framåt, det är spännande dagboksanteckningar bland annat från Oset och Hjälmaren.

Dessa fågeldagböcker och fotoalbum finns i det bibliotek som Närkes Ornitologiska Förening ansvarar för. Du är också välkommen att låna eller titta i biblioteket som numera finns på Slottsgatan 13 A.

 

Det är de anhöriga till ornitologen Gösta Karlberg i Örebro som donerat ett antal unika fågeldagböcker till Närkes Ornitologiska Förening. Det är ett antal dagboksanteckningar från 1931 och över 20 år framåt. De flesta anteckningar om fågelobservationer rör sig från Oset och Hjälmaren Här finns också ett fotoalbum med fågelbilder och med fotografier deltagare i dåtidens ekskutioner (ja, man stavade så på den tiden).

 

Här kommer ett litet kort utdrag ur en av dagböckerna:

 

Upptäckter 1933 

Söndagen den 9/7 vid Hjälmaren sågs en Gluttsnäppa. 

Onsdagen den 19/7 sågs 2 Traner flyga över staden åt Hjälmaren. 

Torsdagen den 20/7 vid banken 1 Rödbena, 3 Grönbenor, 2 Enkelbeckasiner, 1 Drillsnäppa, 1 Kärrsnäppa, 3 Krickor, Gräsand å Fisk- å Skrattmås, Sothöns, Skäggdoppingar. Roskarl hördes, 1 Strandpipare mindre, 3 Skogssnäppor, 3 Grönbenor, 1 Rödbena, 2 Drillsnäppor, talrikt med Beckasiner, 18 Stjärtmesar, Lövsångare, tusentals Starar. Rallen hördes, Sävsparv och ett femtal Knipor, Tornfalk, Lövsångare, Backsvalor, Sothöns, Sädesärlor, Skratt- å Fiskmåsar, Gråtrut, 1 Kärrsnäppa. På Hjälmaren 2 Hägrar grå, 7 Tärnor å en Fiskmås märktes.

 

Dessa unika fågeldagböcker och fotoalbum finns nu att tillgå i det bibliotek som Närkes Ornitologiska Förening förfogar över. Biblioteket finns numera i Naturskyddsföreningens lokaler Slottsgatan 13 A. Där delar NOF och Naturskyddsföreningen utrymmen. Här finns en förteckning över allt som finns i bibkioteket. Vill du låna något från bibiloteket, ta kontakt med Ulf Jorner i styrelsen.

Här är en bild ur det fotoalbum som är skänkt efter Gösta Karlberg.