Nyheter

2014-11-12

Vart har alla simänder tagit vägen?

Ronnie Lindqvist som håller i Atlasinventeringen oroas över att många simänder i de större sjöarna har försvunnit. Är det en trend? undrar han nu när Atlasinventeringen avslutas.

I år avslutas den Atlasinventering som pågått i Närke sedan 2006.

- Vi är förvånade att det är så lite simänder i våra större sjöar i Närke. Vart har alla krickor, viggar och brundänder tagit vägen, säger Ronnie Lindqvist som är en av de som håller i inventeringen.

- Är det en verklig trend eller har vi bara varit dåliga på att inventera sjöarna?

 

I tio år har ett stort antal fågelskådare inventerat alla delar av Närke. Landskapet har delats upp i rutor som är 5x5 kilometer och i varje ruta har alla häckande fåglar noterats. Den här upplagan av Atlasinventeringen ska sedan jämföras med den som genomfördes under åren 1974-1982.

- Vi har fortfarande 17 Atlasrutor av cirka 200 som är dåligt inventerade, där bör vi göra en komplettering, berättar Ronnie Lindqvist som ingår i Atlasgruppen.

- Sedan är det några grupper av fåglar vi bör komplettera. Det handlar om ugglor, skogshöns och rovfåglar.

Vid de genomgångar som Atlasgruppen kontinuerligt gör visar inventeringen att simänderna har minskat kraftigt i de större sjöarna i Närke: Hjälmaren, Vättern, Sottern, Teen, Toften, Laxsjöarna med flera.

- Jag vet inte riktigt hur vi ska värdera resultaten. Handlar det om en verklig minskning eller är det bara dåligt inventerade områden? frågar sig Ronnie.

Fåglar som däremot ökat är till exempel sångsvan, snatterand och svarthakedopping. Och skogshyggen har visat sig vara mer artrika än vad Atlasgruppen trott: där finns det gott om buskskvätta, törnskata, trädpiplärka och stenskvätta.

En trend som man redan tidigare sett är att flera av "norrlandsfåglarna" har minskat i antal eller helt försvunnit som häckfåglar i Närke. Det handlar om stenfalk, småspov, bergfink, varfågel och ljungpipare.

- Jag tror det handlar om att våra myrar i landskapet håller på att förbuskas och växa igen, säger Ronnie.

Atlasgruppen uppmanar alla att fortsätta lägga in fågelobservationer på Svalan med häckningskriterier. Det kan utgöra ett viktigt komplement tills den slutliga sammanställningen ska genomföras.

Redan den 31 januari är det ett Atlasinventeringsmöte där alla intresserade är hjärtligt välkomna att delta på mötet där det blir fler spännande nyheter från Atlasgruppen.

 

Av KH 

Brunänder, krickor, och vigg har minskat kraftig i de större sjöarna i Närke: Hjälmaren, Vättern, Sottern, Teen, Toften, Laxsjöarna. Det visar Atlasinventeringen som håller på att avslutas.