Nyheter

2014-02-01

Visade upp planerna på länets största vindkraftpark

David Tverling (till vänster) från Naturskyddsföreningen passade på att visa upp en alternativ bild av de område där länets största vindkraftpark planeras. Jag hoppas att den aldrig blir av, sa han.
Under veckan presenterade Nordisk Vindkraft sina reviderade planer på länets största vindkraftpark i området mellan Laxå och Åtorp.
Då passade David Tverling från Naturskydsföreningen på att göra en kupp. Han bjöd in alla till övervåningen för att ge en annan bild av område som han vill ska förbli orörd natur.
- Jag tycker inte vindkraftföretaget har lyssnat på oss, sa David inför en storpublik.

I veckan hade Nordisk Vindkraft bjudit in till en informationsträff på Kunskapens hus i Laxå för att presentera sina nya reviderade planer på en vindkraftpark i området Trysslinge som ligger mellan Laxå och Åtorp.
Från början hade företaget planer på att bygga 125 vindkraftverk, det bantades raskt till 74 vindkraftverk. Nu går företaget fram med planer på 47 vindkraftverk, om det skulle bli verklighet är det länets i särklass största vindkraftpark.
- Vi har tagit hänsyn bland annat till fågellivet, därför har vi bantat det ursprungliga planerna, berättade Elin Karlberg, biträdande projektledare.
 
Nordisk vindkraft har låtit göra en rad olika fågelinventeringar både i år och under förra året. Det har varit inventering av örn, skogshöns, lommar, vadare och sträckfåglar.
- Jag tycker inventeringarna har varit bättre än på många andra ställen men man borde göra en inventering som sträcker sig under en årscykel. Nu har man varit ute några dagar, och det här handlar om ett mycket stort område, säger Ulf Jorner som är fågelskyddsansvarig inom Närkes Ornitologiska Förening.
Både Närkes Ornitologiska Förening och Sverige Ornitologiska Förening har uttryckt att detta är ett synnerligen olämpligt område att bygga vindkraft i.

Samtidigt som Nordisk Vindkraft visade sina planer på undervåningen passade David Tverling från Naturskyddsföreningen att bjuda in alla intresserade en våning upp. Där hade han sin egen utställning och information om varför han tycker att vindkraftparken i Trysslinge inte ska byggas.
- Det här är ett fantastisk område där jag ofta guidar människor som vill komma ut i orörd natur. Här finns stora möjligheter till naturturism men då kan det inte byggas en vindkraftpark i området, berättade David inför 70 personer som sökt sig till hans första informationstllfälle.
David Tverling poängterade att han är för vindkraft, han är själv delägare i vindkraftverket utanför Marieberg i Örebro, men han är emot att bygga vindkraft i områden med så höga naturvärlden.
Enligt honom har dialogen med vindkraftföretaget inte varit tillräckligt bra. Därför valde han att göra en kupp, och visa en annan sida av det område som nu riskerar att förändras och förstöras.
- Jag hoppas att den här vindkraftparken aldrig blir av, sa han.
Både David Tverling från Naturskyddsförenignen och Ulf Jorner från Närkes Ornitologiska Förening är tveksamma till att det är vindkraftföretaget som låter beställa fågelinventeringarna.
- Jag tycker det vore bättre om man lät någon utomstående göra jobbet. Det bästa vore om länsstyrelsen utsåg de som ska göra jobbet – då skulle det öka trovärdigheten i inventeringarna, förklarar Ulf Jorner.

Nordisk Vindkraft har lämnat in en ansökan till Länsstyrelsen i Örebro för en bedömning. Så fort eventuella kompletteringar har genomförts kommer företagets ansökan att skickas ut på remiss för synpunkter.
- Jag hoppas det kan vara klart inom några månader, förklarade Elin Karlberg, biträdande projektledare för Nordisk Vindkraft.
 
Vill du läsa mer om företagets planer, klicka här.
Har du kunskaper om fågellivet i det här området får du gärna höra av dig till Ulf Jorner eller någon annan i styrelsen för Närkes Ornitologiska Förening.