Nyheter

2015-01-31

Ännu mer fokus för att få kvalité i Atlasinventeringen

Jan och Britt-Louise Korslid var två av de de närmare 30 fågelskådare som kom för att lägg upp strategin inför avslutningen av Atlasinventeringen. Här diskuterar de inventeringsfrågor med Michael Andersson, till vänster i bild. Foto: Kent Halttunen
Var ute i rätt tid på året, ha tålamod och välj rätt biotop. Då har vi chansen att få till en riktigt bra kvalité på Atlasinventeringen i Närke.
Den uppmaningen riktade Ola Erlandsson till de fågelskådare som samlats på Atlasinventeringsmötet under lördagen.
 
Under lördagen samlades ett 30-tal inventerare för att prata om Atlasinventeringen som ska avslutas i år. Arbetsgruppen för arbetet konstaterar att inventeringen har tagit ett rejält kliv framåt under det gångna året, i många rutor finns det numera över 80 arter noterade.
- Men vi hoppas kunna få ännu bättre kvalité i rutorna och dessutom behöver vi fokusera på vissa arter, berättade Michael Andersson från Atlasgruppen.
Ola Erlandsson har gått igenom alla rutor i Närke och ser att det finns vissa trender och brister i inventeringsarbetet. Dessa brister går igen och han vill att inventerarna och alla andra skådare ska ta med sig följande:   
- Ha tålamod och stanna på en plats under längre tid, då kommer fåglarna fram. Och inventera i mars/april och senare på säsongen under juni, juli och augusti, sa Ola Erlandssson från arbetsgruppen för Atlasinventeringen i Närke.
- Fundera också på vilket biotopval du gör. Till exempel är hyggen ett bra val för trädpiplärka, gulsparv och törnskata. Och gå in i storskogen och vistas där vid rätt tidpunkt, då får du skogsmesarna.
 
Generellt sett finns det en hel del saknade arter i många rutor konstaterar arbetsgruppen för Atlasinventeringen. De saknade arterna är:
* gräsand, sävsparv (våtmark/vattendrag)
* trädpiplärka, gulsparv, törnskata (hyggen)
* skogsmesar, trädkrypare, grönsiska (storskog)
 
Atlasgrupperna vill också att skådarna och inventerarna ska lägga lite extra energi på några arter för att se om man kan säkerställa förändringar:
- Vi vet ju inte med säkerhet om trenderna stämmer eller om det beror på att vi inte inventerat ordentligt, säger Ronnie Lindqvist.
Håll därför extra koll i år på: storlom, skäggdopping, snatterand, kricka, vigg, småskrake, bivråk, duvhök, sparvhök, fiskgjuse, stenfalk, järpe, orre, tjäder, ljungpipare, enkelbeckasin, småspov, skogssnäppa, grönbena, skogsduva, hornuggla, mindre hackspett, hussvala, gulärla, rödstjärt, stenskvätta, skäggmes, entita, talltita, svartmes, varfågel, nötskrika, nötkråka, stare, hämpling och rosenfink.
 
I år finns det en möjlighet att göra en punktinsats och satsa på ett "paket" för att stärka inventeringen. Det handlar om att bevaka vissa arter under året. Arbetsgruppen för Atlasinventeringen har gjort upp en lista för dessa paket. Hör av dig till någon i arbetsgruppen om du kan tänka dig att göra en insats i år.  
 
Av KH
Stefan Risberg resonerar med Ronnie Lindqvist inför årets insatser i Atlasinventeringen.