Nyheter

2015-05-11

Bandspelare ska locka ortolansparv att häcka i Tysslingen

Forskaren Sönke Eggers visar bandspelaren som ska locka ortolansparv att häcka i Tysslingen. Sången från bandspelaren ska få unga ortolansparvhannar att stanna till och börja sjunga, och kanske locka till sig en hona.

Just nu pågår ett spännande projekt där man med hjälp av en bandspelare ska locka ortolansparv att häcka i Tysslingen.

- Vi gjorde ett försök i Angarnsområdet förra året, och vi lyckades få en häckning direkt, säger forskaren Sönke Eggers.

Därför har försöket utökats och just nu finns en bandspelare på plats i Tysslingen och på tio andra platser i Uppland och Sörmland.

 

Ortolandsparven är en hotad art, bland annat för att jakten i Frankrike fortsätten. Men också för att jordbrukslandskapet i Sverige förändras och det gynnar inte arten.

I Närke finns några få häckningsplatser av ortolansparv i Kvismaren. Men nu är tanken att man med hjälp av en bandspelare ska lyckas får flera ortolansparvar att häcka på nya platser.

- När man fångar ortolansparvar vid den illegala jakten i Frankrike använder man bandspelare för att locka ner fåglarna i burar. Går det att locka arten med bandspelare där borde det gå här i Sverige, skillnaden är att vi ska få fårlarna att häcka, berättar Sönke Eggers som är forskare vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Jan Sondell, som håller i projekt Ortolansparv som Sveriges Ornitologiska Förening driver, berättar att man gjorde ett försök förra året i traken av Angarn i Uppland med lyckat resultat.

- Vi fick en häckning direkt på en plats där det inte funnits ortolansparv på över tio år, berättar Jan Sondell.

- Tanken är att vi hjälp av bandspelare där en ortolansparv sjunger ska locka ner framför allt 2K fåglar. Vår teori är att de unga hannarna lockas av sången, stannar tilll och sjunger för att de tror att det är ett bra område. Förhoppningen är sedan att de lockar till sig en hona och det blir en lyckad häckning.

Just nu står en bandspelare i Tysslingeområdet och går dygnet runt med sång från en ortolansparv. Lantbrukare i området har ställt platsen till förfogande vid en åkerholme och ordnat till en viltåker för att få beäst möjliga biotop för arten. Några lokala skådare (Jan Andersson, Bengt Jalsborn och Kent Halttunen) bevakar platsen dagligen och kollar så att bandspelaren fungerar och om den lockat till sig ortolansparvar.

- Eftersom vi lyckade så bra i försöket förra året prövar vi nu på tio olika platser i Mellansverige med samma metod, en bandspelare som ska locka till sig ortolansparvar, berättar Sönke Eggers.

- För att se om det verkligen är ortolansparvens sång som lockar till sig arten har vi också ställt ut bandspelare där vi spelare upp rödhakar och andra arter.

Det är nu de närmaste dagarna som chanserna är störst att det ska bli resultat av bandspelaren som sjunger ut ortolansparvssången. Det är nämligen nu som de flesta ortolansparvar passerar Mellansverige för att ta sig norrut.

Här kan du läsa mer om projekt Ortolansparv 

 

Av KH 

 

Jan Sondell, som ansvarar för projekt Ortolansparv, berättar för Bengt Jalsborn om hur man lyckades locka ortolansparv att häcka i Uppland med hjälp av en bandspelare. Nu utökas försöket och det finns tio bandspelare på olika platser i Mellansverige.