Nyheter

2015-01-11

Bra kryssarår för skådarna i Närke

Bra år för kryssarna i Närke. Den här bilden är från Kvismaren när en rödhalsad gås observerades. Foto: Kent Halttunen

Förra året, 2014, var ett bra skådarår för många kryssare i Mellansverige. En rad rariteter har upptäckts under året i närheten, till exempel kaspisk pipare, prärietrana, jungfrutrana, orientseglare och svartand.
Det har också inneburit att flera skådare har kunnat fylla på sina listor, och några har passerat magiska 400-gränsen. Vi säger grattis till dessa skådare.

Kryssaråret 2014 började bra för skådarna i Mellansverige. I mars dök första fyndet av kaspisk pipare upp i närheten av Nynäshamn. Det fortsatte med en isabellastenskvätta i april i närheten av Strängnäs. Den första prärietranan någonsin i Sverige damp ner i Västmanland i början av maj och så visade orientseglaren upp sig vid två tillfällen i Kvismaren, också det i maj. I juni var Kvismaren åter på mångas läppar när en jungfrutrana visade upp sig. I slutet av maj begåvades Frövisjön i Västmanland med en svartand. I oktober var det inte alltför långt att åka till Jönköping om man ville se en rallhäger.

Vi har tittat närmare på de skådare som rapporterar in sina fynd och kryss till Club 300. Det finns idag 386 medlemmar i Club 300 som har minst 400 arter. Bland skådarna i Närke är Anders Nilsson bäst med sina 420 kryss. I år har han plockat in fem nya arter: kaspisk pipare, svartand, orientseglare, prärietrana och fläckdrillsnäppa.
Arne Ulander har kryssat 416 arter och under 2014 fick har fyra nya kryss: kaspisk pipare, prärietranan, svartand och orientseglare.
Bernt Bergström har noterat 413 arter, två nya under förra året: kaspisk pipare och prärietrana.
Stellan Amzoll, 412 arter på Sverigelistan, noterade fem nya 2014: kaspisk pipare, svartand, orienseglare, prärietrana och jungfrutrana.
Johan Åhlén, har 407 arter på listan, och noterade sex nya förra året: kaspisk pipare, isabellastenskvätta, prärietrana, orientseglare, vitnackad svärta och svartand.
Erik Törnvall har 404 på Sverigelistan, och kryssade fyra nya förra året: kaspisk pipare, prärietrana, orientsglare och svartand.
Jan Tranderyd, 402 arter, sju nya under 2014: svartstrupig järnsparv, kaspisk pipare, isabellastenskvätta, svartand, orientseglare, prärietrana och jungfrutrana.
Peter Lehman, 402 arter, sex nya arter förra året: kaspisk pipare, isabellastenskvätta, prärietrana, kolymasnäppa, jungfrutrana och fläckdrillsnäppa.

Här följer en lista på de Närkesskådare som kryssat mest arter och finns på Club300:

Anders Nilsson, Örebro                            420 arter
Arne Ulander, Örebro                               416 arter
Bernt Bergström, Örebro                         413 arter
Stellan Amzoll, Askersund                       412 arter
Johan Åhlén, Örebro                                407 arter
Erik Törnvall, Örebro                                404 arter
Jan Tranderyd, Örebro                            402 arter
Peter Lehmann, Örebro                           402 arter
Håkan Karlsson, Örebro                          393 arter
Hans Wearn, Kumla                                 381 arter
Håkan Persson, Kumla                            377 arter
Bengt Jalsborn, Örebro                            375 arter
Claes Nordell, Örebro                              374 arter
Tage Carlsson, Vretstorp                         370 arter
 

Klassiskt krysstecken av Bengt Jalsborn. Bilden är tagen i Jönköping i oktober då en rallhäger fanns på plats och var lättskådad. Foto: Kent Halttunen