Nyheter

2015-08-17

Dåligt häckningsresultat för vissa arter

Blåmes och andra småfåglar har haft det tufft i år med den kalla och blöta våren och försommaren. Mycket tyder på att det blir ett dåligt häckningsresultat i år.

Den svala och blöta våren har slagit hårt mot fåglarna. För flera arter är resultatet av årets häckning det sämsta på över 40  år.

 

Blåmesar, talgoxar och fiskgjuse är fågelarter som har haft det svårt att föda upp sina ungar under den kalla våren och försommaren.

– Det är ett år då vädret verkligen har spelat fåglarna ett spratt. Det är utan tvekan ett av de sämsta häckningsåren vi har haft sedan vi började samordna observationerna på 1960-talet, säger Anders Wirdheim, informationsansvarig på Sveriges ornitologiska förening.

Facit kommer först om ett par månader då höstringmärkningen vid fågelstationerna är klar. Men det står redan klart att det varit ett rekorddåligt häckningsår för fiskgjusen i Halland.

– Där finns ett projekt som följer cirka 40 till 50 par fiskgjusar. Även där är det här året det sämsta sedan man började för över 40 år sedan, berättar Anders Wirdheim. 

Fåglar som börjar häcka tidigt, som blåmes och talgoxe, ser ut att ha drabbats extra hårt. För även om vi människor klagar på att årets vår och sommar har varit i kallaste laget så överlever vi. För fåglarna är det svala vädret livshotande.

– Det är som en ond cirkel. Är det kallt behöver fåglarna mer mat för att hålla i gång kroppsmaskineriet. Samtidigt är det svårare att hitta mat eftersom insekter är beroende av värme, så när det är svalt finns det betydligt färre insekter, säger Anders Wirdheim.

Han berättar att även för några av de holkprojekt för mesfåglar som han har insyn i hör året till de sämsta åren under överblickbar tid. I många av holkarna har fågelungarna hittats döda.

Tvärtemot övriga landet har häckningen gått bra för rovfåglar och ugglor i norra delarna av landet, bland annat ligger pilgrimsfalk och kungsörn över medel­värdet. Anledningen är att det är god tillgång på lämlar och andra små­gnagare. Där­emot har situationen varit mycket svår för många andra arter som häckar i norr.

– I fjällvärlden var våren extremt sen. I mitten av juli låg fortfarande isen på sjöarna på 800 meters höjd och uppåt. Den brukar gå före midsommar, så de fåglar som skulle häcka där hade det tufft, säger Anders Wirdheim.

Läs mer här