Nyheter

2015-06-29

Efterlängtad sommarläsning är på gång!

Akvarell - grönbena av Staffan Ullström
Fåglar i Närke, FiN nr 2-2015 kommer i brevlådan den här veckan. Redaktionen jobbar för högtryck så du ska få ditt exemplar innan sommaren och semestern. Och Staffan Ullström har gjort ett bra jobb innan han gick på semestern med grönbenan på framsidan.

”Fågelrapporten från Närke 2014” av regionala rapportkommittén, rrk tar upp största delen av tidningen, hela 26 sidor av 36. De har som vanligt gjort ett mycket hård jobb med förra årets observationer, rapporteringar och gjort en sammanställning på alla förstaobsar för Närke.
Regionala rapportkommittén består av: Johan Åhlén, Ola Erlandsson, Magnus Friberg, Andreas Sandberg och Ove Pettersson.

En ny medlem i redaktionen, Anita Ahlberg presenterar sig. Anita ska jobba med kontakter med våra fotografer och ordna med bilder till tidningen. 

Ulf Jorner, vår ordförande har varit på SOF - BirdLife Sveriges årsmöte och berättar hur det var där i ”Ordförande har ordet”.

OBSat i Närke mars-maj 2015 är i en kortversion denna gång pga platsbrist men inte mindre intressant för det. 

Atlasinventeringen går in i sin slutfas men det har uppstått problem med nya Artportalen.
Ronnie Lindqvist skriver i artikeln: Det verktyg vi alla jobbat med, atlaskartan, har i och med förnyelsen av Artportalen, ty¬värr inte kunnat användas den här våren. De som arbetar med överföringen av alla data från gamla Svalan till nya Artportalen har fullt upp med allt, och dessvärre är inte atlaskartor¬na prioriterade.  

Sist men inte minst är det Krönikan där Sven-Eric Ardhage beskriver hur naturen kan överraska i ”Sånt händer i Naturen”.

Men allra allra sist är det höstens program som presenteras med bland annat de två traditionella resorna till Falsterbo och Öland. Falsterboresan ligger en vecka tidigare än vanligt, redan den 16 – 20 september, Ölandsresan är den 8 – 11 oktober och Hönöresan blir den 23 – 25 oktober. Nu kan du anmäla dig till Ronnie L, 070-262 14 17 när det gäller Falsterbo och Öland och till Hans Waern, 070-492 53 51 för Hönöresan.

Om du vill bli medlem och få ditt eget exemplar av FiN anmäl dig till Åsa Bengtsson vår kassör och medlemsansvarig. Årsavgiften är för vuxen 200:- som du sätter in på plusgiro 430 33 22-4 eller bankgiro 5747-3357. 
 
/Marianne