Nyheter

2015-04-07

Fåglar i Närke nr 1-2015 är på gång…

Akvarell av Staffan Ullström

Tidningen kommer nu i dagarna att dimpa ner i brevlådorna. Ett par dagar sent på grund av helgdagarna. I detta nummer är det som alltid ett varierande utbud av artiklar och bilder. Staffan Ullström har tecknat staren som pryder framsidan och Ann-Margret Elmroth har skrivit texten om den. Torbjörn Arvidson har bidragit med många av bilderna och som vanligt är de av absolut högsta kvalitet. Det är många som bidrar med texter och bilder och utan er skulle det inte bli någon tidning, stort tack för det!

Mera ur innehållet: Vår nya ordförande, Ulf Jorner skriver för första gången ”Ordföranden har ordet” där han presenterar sig och sina tankar om framtiden. 

Johanssons pojk, Märta och Harrys son, vår nya styrelseledamot presenterar sig i artikeln ”Lars Johansson vem är det?”

Rune Eriksson berättar om när det blev full aktion i fågelkretsarna i reportaget ”När Jungfrutranan kom till Bärsta by” inte bara östernärkeskådarna drog utan för hela Sveriges fågelskådare blev det ett superdrag!

Naturreservatet Oset-Rynningeviken 2014 presenteras av Leif Sandgren och Märkplats Venan 2014 – resultat för ringmärkningen. Presenteras av Per Wedholm. 
Och sedan är det en mycket intressant läsning om inventering gjort av Lars Johansson ”Inventering av de häckande våtmarksfåglarna vid Oset 2014 – några kommentarer”. 

Ungdomsgruppen har varit ute på exkursions som Ulf Jorner skriver om, ”Ute tillsammans”.

Björn Ander, ny att presentera ”OBSat i Närkemarker perioden dec. 2014 - feb. 2015”. 

Krönika handlar om – ”Eko-skådningen är här!” av Jan Gunnarsson. 

Och allt avslutas med vårt mycket innehållsrika ”Program”. 
 
/Marianne