Nyheter

2015-12-29

Fåglar i Närke nr 4-2015, årets fjärde nummer

Vår tidning, FiN utges med fyra nummer per år, ett i kvartalet alltid med en akvarell av Staffan Ullström på framsidan. Nu är nr 4 lämnad till tryckeriet, Trio Tryck i Örebro efter att redaktionen gjort sitt och kommer i din brevleda inom de närmaste dagarna. Redaktionen består av Åke Lorin, Ann-Margret Elmroth. Marianne Johansson, Magnus Helleryd och Anita Ahlgren. Sedan är det alla ni andra som bidrar med artiklar och bilder, mer eller mindre frivilligt, som gör att det blir en bra tidning.
 
Ett fantastisk nummer med bl. a artiklar som: "Hur närgågen får en fågelvän bli?" av Kent Halttunen, ”Rynningeviken 2015” av Leif Sandgren och ”Fåglar i våtmarkerna vid Oset” av Lars Johansson. Reseberättelser bl. a ”Öland 8-10 oktober” av Bengt Andersson. Och Pär O Wendelstam skriver om ”Början på ett fågelintresse”.  För artikeln ”OBSat i Närkemarker” gör Ove Pettersson ett mycket bra jobb. Och denna gång är vår krönikör, Valdemar Andersson som skriver ”Fågel, fisk eller mitt emellan”. Vårens program presenteras från januari till mitten på april med både traditionella exkursioner och några nya. Och mycket mera! 
 
Medlem i Närkes Ornitologiska erhåller vår medlemstidning. Om du vill bli medlem och få en egen tidning, sätt in årsavgiften, som är 200:-- för vuxen på plusgiro 430- 33 22-4 eller bankgiro 5747-3357, familjemedlem 50:-- (erhåller inte FiN), för ungdom, 13-20 år 100:-- och för barn, 1-12 år 50:--. 
 
OBS! Inbetalningskort för medlemsavgift 2016 medföljer detta nr!
 
Alla är varmt välkomna som medlem i NOF och läsare av FiN!