Nyheter

2015-04-08

Fortsätt rapportera med häckningskriterier

Entita, talltita och svartmes sjunger internsivt just nu. Hjälp Atlasinventerarna att hitta dessa och andra arter, och rapportera gärna med häckningskriterier denna sista sänsong av Atlasinveteringen.

Atlasinventeringen går in på sin allra sista säsong.

Alla som är ute och skådar kan göra en insats, nämligen rapportera arterna med häckningskriterier.

Ronnie Lindqvist från Atlasgruppen riktar följande uppmaning till alla skådae i landskapet.

 

""April är här och våren tar ordentlig fart.

Under mars har vi i stor utsträckning varit fokuserade på ugglor vilket resulterat i många nya rapporter som fyllt ut luckor i protokollet.
Häckningskriterierna är naturligtvis låga så här i början av säsongen, men följ upp vårvinterns obsar med nattliga besök i juni på samma platser.
Då har vi stor chans att höra uggleungarnas tiggläten och få upp kriterierna ordentligt på den här svåra artgruppen."

 
Nu händer mycket på en gång i naturen och här kommer några tips för april.
Många liknar det som gällde i mars men lite nytt tillkommer.
 
Ugglor
Säsongen är inte alls över, tvärtom. Långt fram i april kan man höra samtliga arter hävda revir, även om tidpunkten förskjuts väsentligt efterhand som det blir ljusare.
Hornugglorna är speciellt angeläget att få fler rapporter av. Kolla deras spelflykt i skymningen över talldungar i odlingslandskapet men även gamla inägor i skogslandskapet har ibland hornugglor.
 
Skogshöns
Fortsätt att leta järpe med järppipa eller mobilapp. Det är en härlig upplevelse när järparna kommer flygande och med förvånad uppsyn kollar in vem inkräktaren är.
Orrarna spelar länge än. Tjäder och orre gör fortfarande morgonbesök på grusvägarna i skogen.
 
Hökar
Sparvhökarna är på plats i reviren och är precis som duvhökarna ganska högljudda i början. Lyssna efter revir- och kontaktläten och lägg platserna på minnet till i sommar.

 

Hackspettar

Spettarna bygger bo för fullt just nu. Deras intensiva hackande vid bobygge skiljer sig rejält från födosökninghacket vilket gör bobygget till ett mycket användbart kriterie.

Leta mindre hackspett i blandskog med vattendrag eller längs sjöstränder.

Tretåig hackspett bosätter sig ofta i döende skogar orsakade av bäverdammbyggen. Tretåiga är en diskret spett vilket inte minst letandet efter den i Garphyttans nationalpark gett oss alla erfarenhet om. Den som hittar och rapporterar häckningen där ska få en extra guldstjärna i protokollet.

 

Ljungpipare

De är tillbaka på myrarna i april och lätta att upptäcka, både dagtid då deras ödsliga lockläte hörs, och på natten när de spelar. Stanna i skogen före myrkanten, de tystnar gärna om man går för långt fram.

 

Skogssnäppa

En av våra tidigaste vadare som är betydligt vanligare än vad vårt inventeringsresultat visar.

Skogssnäppan hittar man överallt i skogslandskapet där det finns en liten vattensamling. Skogskärr, diken på hyggen och myrkanter är bra ställen att leta på.

 

Nötkråka

En diskret fågel som trots allt gör lite väsen av sig på våren också. Kombinationen hasselsnår i närheten av tät granskog, i närheten av förkastningsbranter som t ex vid Kilsbergen är bra miljöer.

Man borde kunna hitta betydligt fler nötkråkor i södra och sydöstra Närke än vad vi gjort hittills.

 

Entita, talltita och svartmes

Det är nu som sången är som mest intensiv. Svartmesen finns i många miljöer men kanske förbiser vi den när fågelsången i maj lätt dränker deras läten

 

Avslutningsvis säger jag som Ola Erlandsson för en månad sedan, ut och njut av naturen, den är underbar och väntar på oss därute

 

Ronnie Lindqvist

Ut och njut av vårens alla fåglar, manar Ronnie Lindqvist från Atlasgruppen. Passa samtidigt på att rapportera arterna med häckningskriterier, manar han.