Nyheter

2015-05-07

Full fart på nybörjarcirkeln 2015

Helli Malers spanar efter örn från Ormkärrsplattformen i arla morgonstund! Och Evelina Kohlm till höger väntar på sin tur!

Närkes Ornitologiska förening anordnar för fjärde året i rad en studiecirkel för nybörjar i samarbete med Studiefrämjandet med Ulf Jorner och Bengt Jalsborn som ledare.

Efterfrågan på de 13 platserna var stor, så cirkeln blev fulltecknad på en gång.  

Cirkeln varvas med fem gånger inomhus och fem gånger utomhus, sammanlagt tio träffar.

 

Kursen går igenom Gigi Sahlstrand och Eva Stenvång Lindqvist bok - Börja skåda fågel. En perfekt bok för nybörjare.

 

Man får lära sig hur man artbestämmer fåglar och var man kan hitta olika arter ute i naturen. Man tittar på bilder för att se olika fågeldräkter. Även lyssna till fågelljud vilket är nog så svårt. Och sedan jämför man även olika kikare. En viktig sak man får lära sig är, att det är uppe med tuppen som gäller när det ska studeras i fält. Helst före klockan 06.00 för det är då man ser mest fåglar.

 

Nu efter sjätte lektionen, fyra inomhus och två utomhus, börjar deltagarna bli varma i kläderna. Vid första exkursionen besöktes Oset och vid den andra gick turen till Kvismaren.

 

I Kvismaren gjordes försök att se den rödhalsade gåsen vid Öbyladan men det lyckades inte.  Istället kunde tornfalksparet studeras när de uppvisningsflög över ladan. – Mycket spännande och lärorikt säger Helli Malers.

 

Årets första dvärgmås vid Lötenplattformen lyckades gruppen få syn på! Vid Ormkärrsplattformen sågs en havsörn till deltagarnas stora glädje och vid Ängfallet visade en ormvråk upp sig.

 

 

Marianne

Alla spanar efter den rödhalsade gåsen vid Öbyladan!