Nyheter

2015-03-18

Gör en insats du också för Atlasinventeringen - nu är det sista rycket

Ut och gneta i markerna, manar Ola Erlandsson från Atlasgruppen. I år genomförs punktinsatser och alla kan bidra.

Atlasinventeringen i Närke går in på sitt allra sista år.

Nu ska det göras punktinsatser för att förbättra kvalitén i inventeringen, och alla skådare i landskapet kan göra en insats.

 

Så här skriver Ola Erlandsson från Atlasgruppen: 

Tidigare atlassäsonger har vi varit för bra på att hålla stövlarna leriga nere i slättlandskapet när vintern övergått i vår.

 

I år ändrar vi på detta tillsammans! Uppe i skogarna händer det mycket intressant under senvintern och förvåren, aktiviteter som om de hamnar på Svalan fyller viktiga luckor i vår inventering.

Nedan följer några arter/artgrupper som du som inventerare ska hålla extra koll på under mars månad i skogen.

 

Det är vår sista säsong, och vi vet bristerna. Det är nu och bara nu vi kan åtgärda dem. Så ut och gneta i markerna – och njut samtidigt. Våren är en fantastisk tid för våra sinnen. Se till att använda dem alla!

 

SKOGSHÖNS

Järpen lockar vi lättast fram genom järppipa, alternativt om du på din mobil har laddat ner en app från vilken lätet kan spelas upp. Arten trivs i lite fuktigare barrskogar – en biotop vi vistats för lite i under denna inventering.

Orrens spel och lockläte hörs vida omkring och är lätt att fånga upp. Tjädern måste man tvärtom vara ganska nära för att höra spela.

Under mars månad är tipset att ni håller koll på bilvägarna i skogslandskapen under tidiga morgnar, då inte minst tjädrarna vistas utmed vägkanterna för att äta grus.

 

Det är inga höga häckningskriterier vi får på hönsen under mars, men huvudsaken är att de registreras med NÅGOT kriterium i rutan. Du kan återvända senare under säsongen för att höja dem.

 

DUVHÖK

Medan många sparvhökar är flyttfåglar och ses glidflyga över reviret först under april, är de betydligt mer stationära duvhökarna igång redan i mars. De är dessutom ljudliga och fångas ofta upp genom att man hör paret kackla till varandra inne i barrskogarna.

Att få höra duvhöken är tålamodskrävande, så ha inte för brått.

 

HACKSPETTAR

Mars månad innebär trumningstider för samtliga hackspettar, och det är ett gyllene tillfälle att få in dem alla i rutan.

Mindre hackspetten har troligen ökat sedan förra inventeringen, men vi tror att vi förbisett den på flera platser. Arten återfinns i lövskogar eller lövträdsrika blandskogar. Trumvirveln är symaskinsaktig och varar i ca 1,5 sekund (dubbelt så lång som större hackspettens).  Virvlarna följer ofta på varandra i snabbt tempo, och är tydligt snabbare och svagare än den större hackspettens.

Paret kommunicerar dessutom ofta med varandra, med det karakteristiskt tornfalksaktiga ”kikikikiki”.

 

KORP

Mars månad innebär att många korpar är i äggläggnings- och ruvningsfasen.

Arten häckar i trädtoppar och på bergshyllor såväl som på toppen av kraftledningsstolpar.

Håll utkik efter deras risbon när ni traskar i markerna och lyssnar efter hökar, hackspettar och skogshöns.

 

Nästa utskick gör vi i skiftet mars/april, då häckningssäsongen verkligen tar fart på allvar!

 

OLA ERLANDSSON

woodlandguy@hotmail.com