Nyheter

2015-03-01

Gott om örnar i vårt område

Totalt noterades 61 havsörnar i Närke under gårdagens inventering.

Under lördagen pågick den årliga örninventeringen i vårt område.

Totalt noterade 61 havsörnar i Närke. Bland annat sågs 11 havsörnar i Kvismaren och 16 havsörnar på södra Valen i Hjälmaren.

Nytt för i år var en särskild satsning i sydvästra delen av Närke, området mellan Laxå och Svartå. Där noterades sju havsörnar under gårdagen.

 

Rördrommens fältstation, som ligger mellan Eskilstuna och Strängnäs, har sedan år 2000 genomfört årliga räkningar av framför allt havsörn (men också kungsörn) i området runt Mälaren och Hjälmaren.

Därför var ett stort antal fågelskådare ute under lördagen i två timmar, mellan klockan 10 och 12 och räknade örnar. Totalt fanns det observatörer på 89 olika platser från Vårbo, Skagern i väster till Lidingö i öster. Totalt i hela området sågs 143 havsörnar.

En första snabb genomgång av rapporterna visar att det totalt noterades 61 havsörnar i Närke under de två timmarna (det är den högsta siffran på var och en av de 17 observationsplatserna i landskapet).

Runt Hjälmaren var det som vanligt gott om observationer av havsörn. Vid Ässöbron noterades som mest 6 havsörnar, Engelbrekstsholmen 4, Segersjö 3 och Finnhammaren 5 havsörnar.

De högsta noteringarna finns i Kvismaren där man såg 11 havsörnar och på södra Valen i Hjälmaren där det noterades hela 16 havsörnar.

I området runt Vargavidderna i sydvästra Närke fanns fågelskådare på åtta olika observationsplatser. Där finns observationer från Stor-trysslignen 2 havsörnar, Vårbo 2, Grönsjön 1, Stora Rankemossen 1 och Södra Åsmossen 1.

Vill du läsa mer om dfen omfattande örninventeringen som genomförde runt hela Hjälmaren och Mälaren, klicka här.