Nyheter

2015-06-23

Hela Hjälmaren inventeras på sjöfågel

Bengt Jalsborn har på uppdrag av länsstyrelsen inventerat Hjälmaren på sjöfågel. Detta är ett led i den miljöövervakning som nu sker. Foto: Johan Nilsson

Under juni månad har hela Hjälmaren inventerats på sjöfågel.

Detta är ett led i den miljöövervakning som länsstyrelserna har ansvar för.
Bengt Jalsborn är en av de som deltagit i inventeringen.

- Det har varit intressant att komma ut på de små öarna och skären, säger han.

 

De övriga stora sjöarna: Vänern, Vättern och Mälaren, har under flera år inventerats på fåglar. Men någon sådan heltäckande inventering har inte genomförts i Hjälmaren.

- I år fick vi loss pengar och kunde därför genomföra den här typen av inventering, berättar Helena Rygne på länsstyrelsen i Örebro.

- Det blir ju intressant att följa utvecklingen eftersom vi ska försöka genomföra inventeringen regelbundet i framtiden. Då kan man se förändringar. Dessutom får vi en bra lägesbild om det blir tal om exploateringar i området.

Projektledare för inventeringen har varit fiskaren Johan Nilsson från Vinön.

- För oss är det intressant att på en mer vetenskapligt sätt se vad som händer i Hjälmaren. Och så har det varit kul att möta kunniga ornitologer, berättar han.

Inventeringen har omfattat hela Hjälmaren, de delar om finns i Örebro län, Västmanland och Sörmland. Lokala fiskare har ställt upp med båtar och ornitologer, bland andra Ulf Eriksson från Arboga och Bengt Jalsborn från Örebro har bidragit med sina kunskaper.

- Väldigt intressant att få vara med i en sådan här inventering, berättar Bengt Jalsborn som inventerat Hemfjärden och sydöstra delen av Storhjälmaren.

- Vi har inventerat alla änder, måsar, tärnor och kråkfåglar. Och så har vi tagit med storskarv, häger och rovfåglar också.

Ett syfte med inventeringen har också varit att se hur öarna och skären förändras.

- Den här blåsiga våren har de små skären blivit överspolade flera gånger och då har det varit svårt för fåglarna att häcka. Samtidigt ser vi att de större öarna växer igen, berättar Johan Nilsson.

Under sommaren ska nu alla inventeringsprotokoll sammanställas. Men det är först när man genomfört inventeringen år i följd som man kan se trender och förändringar.

 

Av KH 

Helena Lingmar är en av de som kört båtarna under inventeringen av hela Hjälmaren. Foto: Bengt Jalsborn