Nyheter

2015-02-08

Inget vindkraftspark i Trysslinge - Laxåpolitiker säger nej

Planerna på länets största vindkraftspark, 125 vindkraftverk mellan Laxå och Degerfors, håller på att gå om intet. Politikerna i både Degerfors och Laxå säger nej till etableringen.

Det blir av allt att döma ingen vindkraftpark i Trysslinge, det är området mellan Laxå och Degerfors.

- En seger för fågelskyddet, säger Ulf Jorner från Närkes Ornitologiska Förening.

 

Strax före jul presenterade Nordisk Vindkraft AB ett kraftigt bantat förslag till vindkraftspark i Trysslinge, området mellan Laxå och Degerfors. Planerna på att bygga 125 vindkraftverk hade nu ändrats och omfattade 19 vindkraftverk.

Redan i ett tidigt stadium hade både Närkes Ornitologiska Förening och Sveriges Ornitologiska Förening uttryckt ett detta var en synnerligen olämpligt området att bygga vindkraft i, bland annat för att det finns ett stort antal rödlistade fågelarter i området. 

Men även den kraftigt bantade planen på att bygga 19 vindkraftverk stötte på hård kritik bland annat från Naturskyddsföreningen i Örebro län, som påpekade flera brister i vindkraftföretagets ansökan.


Den 28 januari behandlades vindkraftbolagets ansökan av kommunstyrelsen i Laxå.
- Majoriteten beslutade att avslå vindkraftsbolagets ansökan, berättar Bo Rudolfsson (KD, kommunstyrelsens ordförande.
- Det var två ledamöter som avstod från att rösta och några som begärde att frågan skulle återremitteras. Men majoriteten avslog alltså ansökan.
Bo Rudolfsson tog fram tre huvudargument varför han säger nej till vindkraft i området. Det är en stor folklig opinion mot vindkraft i Trysslinge, den hotar stora naturvärden i bland annat Rankemossen och den hotar flera rödlistade fågelarter i området.
- Dessutom riskerar en byggnation av vindkraft i området att förändra vattenströmmarna, och det är inte alls bra, säger Bo Rudolfsson.


Frågan ska slutgiltigt avgöras av kommunfullmäktige i Laxå i februari, men mycket tyder på att det inte blir någon vindkraftpark i Trysslinge.
Nordisk Vindkraft har tidigare sagt att företaget drar tillbaka sin ansökan om politikerna i Laxå säger nej till vindkraft i området.

- Det här en en seger för fåglarna, menar Ulf Jorner som jobbar med fågelskydd inom Närkes Ornitologiska Förening.

 

Av KH