Nyheter

2015-04-02

Länsstyrelsen tillåter prickning av gåsägg i Kvismaren

Länsstyrelsen har beslutat att tillåta prickning av 200 grågåsägg i Kvismaren

Länsstyrelsen har beslutat att pricka 200 grågåsägg i Kvismaren. Det är tredje gången som länsstyrelsen tillåter prickning av grågåsägg i området.
Beslutet fattades av länsstyrelsen fattades den 27 mars och prickningen kan börja ske redan den 30 mars och en månad framåt.
Redan förra året var Närkes Ornitologiska Förening kritisk till den kontroversiella metoden, bland annat för att föregående års prickning av gåsägg inte utvärderats.

 

Länsstyrelsen skriver följande i sin bakgrund till beslutet:
”Grågåspopulationen är under snabb tillväxt och utgör ett växande problem för jordbrukare på flertalet platser i Sverige, bland annat i Kvismaredalen. Grågässen som häckar och rastar i Kvismare naturreservat med omgivningar har under flera år orsakat stora bekymmer för jordbrukare i närområdet kring naturreservatet. Problemen utgörs framförallt av betning på grödor på marker som ligger utanför naturreservatet.  
Länsstyrelsens besiktningsmän värderade de skador orsakade av gäss (både sädgäss och grågäss) som jordbrukare begärt ersättning för till drygt 150 000 kr under 2012 och cirka 30 000 kr under 2011. Under 2013 och 2014 har rapporterade skador värderats till mindre belopp men jordbrukare rapporterar om ständiga problem med skador av gäss och förebyggande arbete. Länsstyrelsen hjälper också i hög grad till med förebyggande arbete (skrämsel) för att förhindra skador.”

 

Så här ser beslutet ut:
- tillåten tid för skyddsjakten är 30 mars - 30 april 2015,
- jakten ska bedrivas genom äggprickning,
- äggprickning får endast inom vissa områden
- äggprickning får endast utföras av de personer som Länsstyrelsen utser,
- totalt får högst 200 ägg prickas,
- äggprickning genomförs på sådant sätt att såväl äggets luftkammare som dess gulehinna punkteras,
- vid prickning ska minst ett ägg per rede lämnas oprickat. Prickade ägg lämnas i redet i de fall de ser intakta ut,
- åtgärden får inte bedrivas på så sätt att djur utsätts för onödigt lidande,
- försiktighet ska iakttas så att inte andra arter störs av åtgärden.

 

Närkes Ornitologiska Förening, NOF, var redan förra året kritisk till länsstyrelsens beslut om prickning. Förra årets fick föreningen möjlighet att yttra sig om beslutet, i år har beslutet bara meddelats utan att skickas ut på remiss.
NOF anser att det är viktigt att utvärdera vad en sådan kontroversiell metod får för effekter. Någon sådan utvärdering av tidigare års prickning av grågåsägg finns inte i länsstyrelsen underlag för beslutet.

 

Läs länsstyrelsens hela beslut här

Läs tidigare års beslut om prickning av grågåsägg här