Nyheter

2015-09-30

Ljuset i mörkret - nu kommer FiN nr 3-2015

Akvarell på en juvenil skrattmås av Staffan Ullström.
Nu är vår tidning, Fåglar i Närke nr 3 på gång. Du kommer att ha den i din brevlåda en av de närmaste dagarna.

Ur innehållet: En mycket intressant artikel i detta nr har Roger Gyllin skrivit med rubriken ”När kom parkfåglarna till Örebro?”  Och han skriver om hur Rosenberg upplevde sin första tid i Örebro.
”Så oerhört tomt och tyst det måste ha varit i och kring städernas vattendrag förr i världen. Örebro utgjorde inte något undantag. När Erik Rosenberg på sin 10-årsdag den 17 augusti 1912 flyttade hit från sitt kära Visnums-Kil i östra Värmland fanns det inte en vattenfågel att beskåda: inte en svan, inte en gås, inte en and, inte en mås. Ingenting.” 

Vidare finns en artikel av Magnus Friberg om den första småtrappen i Närke som dök upp i Kvismaren och mycket unika bilder på den bruna kärrhöken som flyger iväg med resterna av småtrappen i klorna av Lars Leonardsson.

Förekomsten av ägretthäger i Sverige och Närke skriver Johan Åhlén om.
”Närkes första dokumenterade fynd av arten gjordes faktiskt så pass sent som 1984 då ett exemplar sågs i Tysslingen den 22/7.”

En mycket trevlig reseberättelse, dag för dag, av Ronnie Lindqvist från resan till Runde i Norge med mycket vackra bilder, bland annat på myskoxen på Dovre fjäll.

Och så några vackra bilder av den ståndsmässigt häckande svarta rödstjärten på Örebro slott av Torbjörn Arvidson och Anita Ahlberg.

Och som vanligt slutar det med Krönikan som heter Låt naturen ha sin gång och har skrivits av Jan Gunnarsson.

Allra sist är programsidorna och du har väl sett vilket fullmatat höstprogram NOF har och nu börjar det även droppa in aktiviteter för 2016. Du vet - Artracet 2 jan 2016 - du kommer väl att delta.

Ett verkligt fullmatat nummer är det! Men redaktionen vill gärna ha tips och artiklar till kommande nummer så maila gärna till: redaktionen@nofnet.se

/Marianne