Nyheter

2015-06-17

Magnus Ullman får Rosenbergspriset

Magnus Ullman får Rosenbergspriset på 30.000 kronor. Han tog emot priset av Clas Thor. Foto: Torbjörn Arvidson

Ornitologen, fågelguiden och författaren Magnus Ullman från Brantevik i Skåne får 2015 års Erik Rosenbergpris med motiveringen:

 

”Magnus Ullman har i flera decennier arbetat i en tradition som starkt knyter an till Erik Rosenbergs folkbildande och kunskapsspridande gärning. Genom föreläsningar, medverkan i radio, genom artiklar och i en rad böcker och inte minst som fågelguide har han förtjänstfullt och på ett föredömligt sätt spridit kunskap om fågelvärlden och skyddsvärda natur- och fågelområden, både nationellt och internationellt.”

 

Priset, som är på 30 000 kronor, delas ut för att hedra ornitologen och författaren Erik Rosenbergs minne (1902–1971). Från 1912 var Erik Rosenberg bosatt i Örebro och gjorde här värdefulla insatser för att upptäcka och senare få fågelområden som Oset och Rynningeviken, Kvismaren och Tysslingen skyddade. Fonden instiftades 1972 med ändamålet att ”uppmärksamma förtjänstfulla insatser inom naturvårdens område”. I styrelsen ingår representanter för Örebro kommun, Region Örebro län, Svenska Naturskyddsföreningen, Sveriges Ornitologiska Förening och Ornitologiska Klubben Örebro.