Nyheter

2015-07-22

Miljödomstolen säger nej till vindkraftverk intill Tångeråsa kyrka

Det planerade vindkraftverket ligger för nära Tångeråsa kyrka därför blev det avslag på etableringen. Bild: Marianne Johansson

Mark- och miljödomstolen i Nacka säger nej till uppförandet av ett vindkraftverk intill Tångeråsa kyrka i Västernärke.

Miljönämnden i Sydnärke sa ja till etableringen men byggnadsnämnden sa nej eftersom det planerade vindkraftverket ligger för nära Tångeråsa kyrka.

Närkes Ornitologiska förening menade att företaget måste göra ordentliga fågelinventeringar innan en etablering sker. 

 

Hösten 2012 lämnade företaget Green Extreme, med säte i Göteborg, in en ansökan och ville etablera ett vindkraftverk på fastigheten Stickninge. Det föreslagna vindkraftverket planerades att placeras cirka en kilometer norr om Tångeråsa kyrka i Lekebergs kommun. Vindkraftverket kunde i så fall bli ett av de högsta i Sverige, upp till 200 meter högt.

Miljönämnden i Sydnärke sa jag till etableringen, det fanns inte tillräckliga miljöskäl att säga nej.

Närkes Ornitologiska Förening, NOF, menade att företaget måste genomföra en ordentlig fågelinventering innan det kan bli tal om en etablering. Så här skrev NOF bland annat i sitt remissvar:: "Sammanfattningsvis anser NOF att den föreslagna etableringen inte kan genomföras förrän en noggrann fågelinventering genomförts. När en sådan inventering har genomförts, förutsätter vi att ett nytt beslutsunderlag skickas ut." Vi anser alltså att fältstudier under ett helt år (omfattande såväl t.ex. vinter- som häckningsäsong) måste genomföras. 

Byggnadsnämnden i Sydnärke sa nej till en vindkraftetablering i området. Anledningen var att det planerade vindkraftverket är för nära Tångeråsa kyrka.

Frågan har nu prövats av Mark- och miljödomstolen i Nacka. Den säger också nej till det planerade vindkraftverket i anslutning till Tångeråsa kyrka.