Nyheter

2015-03-11

NOF:s nya styrelse för 2015

Vid första styrelsemötet med nya styrelsen från vänster: Åsa Bengtsson, Ronnie Lindqvist, Kent Halttunen, Per Karlsson Linderum och ordförande Ulf Jorner. Bild: Marianne Johansson

Vid årsmötet i februari valdes Ulf Jorner till ny ordförande efter Hans Waern. Åsa Bengtsson valdes in som ordinarie ledamot på två år och Ronnie Lindqvist och Bengt Jalsborn omvaldes på två år. Och Håkan Carlestam blev omvald som suppleant. Det enda nyvalet till styrelsen blev Lars Johansson som valdes in som suppleant efter Tord Larsson.
Kent Halttunen, Rolf Hagström och Per Karlsson Lindrum har alla ett år kvar på sina mandat.

Vid första styrelsemötet efter årsmötet konstituerade de sig enligt nedan:

Ulf Jorner, Ordförande

Ordinarie ledamöter:
Ronnie Lindqvist, Vice ordförande, inventeringsansvarig, resor
Åsa Bengtsson, Kassör 
Kent Halttunen, Sekreterare, informationsansvarig 
Rolf Hagström, Fågelskydd
Bengt Jalsborn, Utbildning, lotteri- och försäljningsansvarig
Per Karlsson Linderum, Exkursionsansvarig

Suppleanter:
Håkan Carlestam, Inomhusmöten
Lars Johansson, Fågelskydd och exkursionsansvarig

 
/Marianne Johansson 
Och mittemot arbetade från vänster: Bengt Jalsborn, Lars Johansson och Rolf Hagström. Bild: Marianne Johansson