Nyheter

2015-09-19

NOF:s temacirklar för 2015 går in i sin slutdel

Deltagarna får sina fåglar för vidare uppgifter! Fr v. Jan Zennertun, Per Karlsson Linderum ledare, Gunnar Eriksson, Per Odencrantz och Karin Erntell. Bild: Marianne Johansson.
Den tredje och sista minikursen heter Flyttande fåglar och ska handla om just det!

Ledare för alla tre temacirklarna har varit Per Karlsson Linderum som på ett mycket bra och pedagogiskt sätt genomfört minikurserna. Kurstillfällena har varit tre träffar för varje temacirkel. Och allt har skett i samarbete med Studiefrämjandet, Örebro. 

Den första minikursen hette Skogens fåglar. Första träffen inleddes med ett inomhusmöte i Föreningarnas hus på Slottsgatan i Örebro i mitten på mars. Sedan var det två träffar utomhus, varav den sista skedde med övernattningen i de stora Skogaholmsskogarna. 

Och den andra kursen Försommarens fåglar, där alla tre träffar var utomhus med början vid Öby kulle i slutet på maj. Nattfågellyssning vid Fiskingemaden var ett av kurstillfällena och en mycket spännande upplevelse.

Minikursen Flyttande fåglar inleddes i går onsdag med träff vid Öby kulle Den andra träffen blir med ringmärkning av Kvismare fågelstation och den sista blir i början på oktober.

Det var sex förväntansfulla deltagare som mötte upp i skymningen. Några av deltagarna hade fått förhinder så ett par deltagare till blir det innan kursen är full. Per började lägga ut ett långt rep på marken så alla undrade vad som skulle ske?
 
Sedan ställdes frågan – Hur många procent av Sveriges fågelarter är flyttfåglar? Alla gissade vilt!  Vet Du det? Svar får du i slutet av artikeln.
 
Åter till repet som nu var utlagt på marken som en världsatlas visade det sig. Alla deltagare fick var sitt kort med en fågel och lite text om häckningskriterier och flyttvägar. Sedan gällde det att läsa in sig och inte visa någon annan vilken fågel som tilldelats. 
 
Ställa sig på häckningsplatsen och gå sakta fram över världen till övervintringsplatsen och de andra skulle då gissa vilken fågel det var. Och tänk det gick riktigt bra på de flesta fågelarterna, både kortflyttare och långflyttare. Även om världskartan var lite si och så! Och så gjordes det med flera fågelarter. Och det var verkligen en trevlig test av vilka vägar fåglarna flög. 

Tranorna flög över området och trumpetade höstlikt så nästa stopp var Hammarkullen för kursdeltagarna för att spana in tranorna. Nu är de verkligen på plats i Kvismaren, många tusen! Flera havsörnar var också på plats för att få sig ett skrovmål.

Mörkret föll snabbt och kursen avslutades i stearinljusens sken i Öbystugan.
 
Nästa kurstillfälle med Per Karlsson Linderum blir ringmärkning på Ässön med ringmärkarna; Mereia, Sergio och Magnus "Humlan" Persson från Kvismare fågelstation!
 
/Marianne 

Och svar på frågan – hur många procent av Sveriges fågelarter är flyttfågel = 80 %!Per Karlsson Linderum med sin världsatlas av blått rep. Bild: Marianne Johansson.