Nyheter

2015-04-10

Nu kommer tjejerna på bred front!

Stor samling vid Rävgången. Folk är mycket intresserad av vad som händer och stannar och frågar både om arter som de själva ser och vad gruppen ser.

Nu är tjejgrupperna igång! Vårprogrammet startade med en gemensam träff i Kollektivhuset på Ladugårdsängen med genomgång av vårens första fåglar med Åke Lorin och avslutades med kaffe och hembakt bröd.  Uppslutning var mycket god med 25-talet mycket intresserade tjejer!

Ami/Åsas tjejgrupp är öppen för alla så det behövs ingen föranmälan. Nästa träff är tisdag den 21 april med samling vid Naturens Hus 17.30 för promenad till Venastugan.

-Vi har bland annat varit på exkursionsresa till Öland våren 2014 och planerar för flera resor under 2016. Vi gör många spännande saker berättar Ami och fortsätter att alla är mycket välkomna! 

Programmet fortsätter sedan med Fågeltornskampen den 9 maj vid Erik Rosenbergsstugan kl. 05.00 -  13.00. Övernattning i Kvismaren blir det lördag-söndag 16-17 maj. Även de som inte vill sova över är välkomna. Och säsongsavslutning blir det vid Norra Svalnässtugan den 9 juni. 

Om du är intresserad Se mer under aktiviteter Ami/Åsas tjejgrupp på hemsidan. Läs här...

Annikas tjejgrupp är en studiecirkel och har ett 20-tal deltagare med 9-10 träffar nu under våren. Läs mera här...
 
- Jag har varit ledare för gruppen i 20 år men den har funnits i 21 år, Marianne skötte gruppen ett år när jag var barnledig. Så i år får vi fira på något sätt men vi har inte bestämt hur än, säger Annika.
 
/Marianne 
Här letas efter skärpiplärkan vid Rävgången som varit synlig där på eftermiddagen!