Nyheter

2015-12-28

Nu kör vi igång tävlingen Ädelkryss i Närke

För en månad sedan väckte Johan Åhlén en idé om en ny tävlingsform för oss skådare i Närke. Det handlar om ett hitta egna arter i landskapet. Nu blir tävlingen verklighet.

 

Så här skriver Johan Åhlén:

En hel del glada tillrop angående den föreslagna nya tävlingsformen för Närkes skådare har trillat ner i min mailbox vilket är oerhört roligt!

Vi kommer troligen att bli åtminstone ett femtontal glada Ädelkryssare som letar arter med ljus och lykta landskapet under nästa år.

Därför följer nedan det regelverk som måste till för att denna typ av tävling skall fungera rent praktiskt:

 

1.
Alla noterade och Ädelkryssade arter under året måste ha setts inom landskapet Närke! Det räcker inte att observatören står i Närke och observerar arten utan fågeln/fåglarna i sig måste befinna sig innanför landskapsgränsen.

2.
Alla arter skall vara spontant uppträdande eller vara ur frihäckande populationer av inplanterade arter, d.v.s. arter inom artkategori A-C får räknas, vilket utesluter exempelvis snögås, stripgås och mandarinand. Precis som vanligt med andra ord!

3.
Observatören skall själv ha upptäckt och artbestämt fågeln antingen direkt eller genom egna litteraturstudier och/eller lätesjämförelser. Om någon som står bredvid upptäcker fågeln och ropar räknas det inte som Ädelkryss för någon annan än den personen. I de sällsynta fall det händer att två eller flera personer oberoende av varandra upptäcker en fågel samtidigt får naturligtvis flera personer räkna detta kryss.

4.
Sällsynta och lokala häckfåglar får endast räknas om observatören själv hittar fågeln utan hjälp av detaljerade lokalbeskrivningar samt att den observerade individen inte är ett känt exemplar. Exempelvis räknas inte häckande exemplar eller kända individer av kungsörn, berguv, lappuggla, slaguggla och kungsfiskare!

5.
Fåglar som upptäcks i samband med fångst får inte räknas! Att ha möjlighet och tillstånd att fånga fåglar innebär ju inte att man hade upptäckt fågeln själv utan att fånga den!

6.
Samtliga förstafynd för året av respektive art räknas naturligtvis som Ädelkryss för upptäckaren. Funderar man på om man verkligen var först så bör man kontrollera Artportalen i första hand och i andra hand ta kontakt med undertecknad via mail för att till exempel verifiera observationer av skyddade arter. Det kräver alltså av deltagarna att de är väl uppdaterade med vad som redan hittats via Artportalen.

7.
För att punkt sex ovan skall vara relevant skall alla arter man observerar och räknar som Ädelkryss rapporteras in till Artportalen efter konstens alla regler. Även klockslag bör anges, åtminstone för mer ovanliga arter, för att det tydligt skall kunna ses vem som var först!

8.
Vid tveksamhet skall alltid försiktighetsprincipen användas, d.v.s. att det är överraskningsmomentet som är den viktiga hörnpelaren i Ädelkrysslistan och en bra lista är något man ska vara stolt över och kunna stå för! Det kommer att dyka upp tillfällen då man tror att man är först för att sedan via Artportalen få reda på att man inte var det men det är lika för alla och morgonpigghet och riktad skådning premieras i denna typ av tävling.

 

 

Tävlingen drar igång den 1:a januari 2016 och löper på årsbasis. Med jämna mellanrum under året kommer ställningen i tävlingen att redovisas på NOF:s hemsida men man kommer löpande att kunna följa tävlingen via ett nätbaserat Google-dokument där inrapportering skall göras löpande av de som deltar i tävlingen.

 

Detta dokument kommer att finnas tillgängligt via en länk på sidan ”Listor & Co” på NOF´s hemsida. För Er som var med och rapporterade in arter till Skådarhjälpen härom veckan så kommer dokumentet att vara bekant. För Er andra finns en enkel instruktion tillgänglig i samma dokument! Möjligen kommer reglerna att behöva revideras senare under året för att undvika tveksamheter i vissa fall men det kommer i så fall att klargöras via NOF:s hemsida. 

 

Jag är övertygad om att denna typ av tävling kommer att leda till att fler ”subrariteter” kommer att hittas under året och dessutom att spridningen av skådare som krävs kommer att leda till att även flera ännu tyngre arter kommer att hittas som en ren bonus!” För den som vill läsa mer on tankarna bakom tävlingen finns här en länk till en tidigare artikel.

 

Frågor kommer säkerligen att dyka upp längs vägen och dessa tar vi när de kommer! Undertecknad kommer att fungera som ”tävlingsledare” och ni når mig enklast på e-post: johan.ahlen@hotmail.com eller på mobiltelefon: 070-5366291. Har dock begränsade möjligheter att svara dagtid på detta nummer!

 

Nu kör vi! Snart!

 

Johan Åhlén