Nyheter

2015-12-08

NYHET - TÄVLING - NYHET

Närkes Ornitologiska förening och Per Linderum Karlsson utlyser en tävling om var i Närkemarkerna befinner sig Per. Tävlingen återkommer en gång i månaden under 2016 med ny film och ny undran. Hemlig vinst, dragning denna gång sker 26/12 bland de rätta inkomna svaren. Vinnaren presenteras vid nästa film/fråga del 2.

Var är Herr Linderum, del 1?

Kolla på filmen på youtube (i HD) och frågan är: Var är Herr Linderum?
 
Filmen finns även på Närkes Ornitologiska förenings Facebooksida!
 
Skicka svaret senast 26/12 till per.karlsson.linderum@gmail.com