Nyheter

2015-10-03

Nytt fågeltorn invigdes vid Skagershultamossen

Landshövding Maria Larsson klippte bandet och invigde det nya fågeltornet vid Skagershultamossen under lördagen. Foto: Kent Halttunen

Under lördagen invigdes det nya fågeltornet vid Skagershultamossen av landshövdingen  Maria Larsson. Det nya tornet är 13 meter högt, har kostat 1,5 miljoner kronor och ger en bra utsikt över den stora mossen.

- Vi har ju ansvar för naturreservatet, det gamla tornet var utdömt och vi fick en del EU-pengar. Det gjorde det möjligt för oss att bygga det nya tornet, berättar Tomas Gustavsson på Länsstyrelsen i Örebro.

Skagershultamossen, som är en av Mellansveriges största högmossar, blev ett naturreservat 1982. Området, som ligger mellan Mullhyttan och Hasselfors/Laxå, är närmare 700 hektar stort och här häckar flera intressanta fågelarter bland annat smålom, ljungpipare och grönbena.


Fågelskådare och andra naturvänner uppförde redan 1965 ett litet utsiktstorn, det ser ut som ett högt jakttorn, väster om mossen för att kunna blicka ut. Det tornet står fortfarande kvar men var inte tillräckligt bra för att blicka ut över mossen.
Därför började Naturskyddsföreningen i Västernärke driva på för att få till ett nytt torn. Det blev verklighet 1990. När föreningen fick bidrag från Fritid T-län började tornet att byggas.
- Jag tror det kostade 30 000 kronor på den tiden, minns Leif Bertilsson från Fjugesta som var med i föreningen och låg bakom idén att bygga fågeltornet.
- Man får väl säga att det hållit rätt bra genom åren, även om  det blev lite rangligt den sista tiden.


För ett par år sedan lät Länsstyrelsen göra en inspektion av det gamla tornet från 1990. En del tyckte det var ostadigt och speciellt den utvändiga trappan kändes obehaglig. Men det var inte det rangliga som gjorde att tornet dömdes ut, det var virket som inte hade rätt bärighet. Då föddes också idén om att bygga ett nytt torn.
- Det blev lite enklare när vi fick loss EU-pengar till tornet, berättar Tomas Gustavsson på Länsstyrelsen i Örebro.

 

Det krävdes en del undersökningar och projekteringar. Dessutom kopplades en arkitekt in som fick rita ett förslag på det nya tornet.
- Området är otillgängligt och det krävdes en del klurighet för att få till betongfundamenten. Och sedan skulle tornet resas med hjälp av vinschar. Men det blev fantastiskt bra, tycker jag.

 

Under lördagen invigdes det nya tornet av landshövdingen Maria Larsson.
- Det här påminner lite av en Norrlandsnatur med den här stora mossen, och jag glad att vi på länsstyrelsen kan vara med att göra den här speciella platsen tillgänglig för fler människor, förklarade landshövdingen.
Landshövding Maria Larsson klippte sedan bandet inför ett 70-tal besökare. Sedan bjöds det på kaffe och smörgås. Därefter kunde besökarna ta sig upp i tornet för att blicka ut över mossen. Just denna dag låg dock dimman tät och därmed var sikten inte den bästa.
- Jag har lite koll på fåglar vid sommarstugan. Där har vi en tubkikare uppställd och brukar spana på bland annat storlom. Och så håller jag koll på fåglarna runt slottet i Örebro. Men jag måste erkänna att det är min man som är mer intresserad än jag, berättar landshövdingen.

 

Länsstyrelsen har ansvar för naturreservaten i länet, men myndigheten har också ansvar för att leder, skyltar och parkeringar fungerar. Att det också blev ett ansvar för det nya tornet vid Skagershultamossen var lite av en slump. Länsstyrelsen sökte pengar från EU:s jordbruksfond och fick ett ja och då kom bygget igång.
Totalt har tornet kostat 1,5 miljoner kronor.
- Då ingår projektering, markarbeten, skyltning och mycket, mycket annat, säger Tomas Gustavsson.

Det finns ju två namn på området. Heter det Skagershultamossen eller Skagershultsmossen?
- Skagershultsmossen var ett gammalt namn och naturreservatet heter så och det är lite svårt att ändra på det namnet. Men på alla kartor hos Lantmäteriet heter den Skagershultamossen. Vi får nog leva med två namn, säger Tomas Gustavsson.

 

Totalt har det noterats 108 olika fågelarter på Skagershultamossen under åren 2000-2015 enligt Artportalen. Denna lördag i dimma observerades ett 20-tal arter, bland annat varfågel, orre, havsörn och fjällvråk.

 

Av KH 

Det kom ett 70-tal besökare till invigningen av nya tornet vid Skagershultamossen.