Nyheter

2015-02-02

Oset/Rynningeviken får internationell uppmärksamhet

Våtmarksområdet Oset/Rynningeviken har i dag av regeringen utsetts till ett så kallat Ramsarområde. Det innebär att området har fått en internationell status. Den här bilden i Oset är tagen förra året i samband med en vadarspaning. Foto: Rolf Hagström

Regeringen utsåg idag, i samband med den internationella våtmarksdagen, området Oset/Rynningeviken till ett så kallat Ramsarområde.

- Det är mycket glädjande att Sverige får fler våtmarker med internationell betydelse, säger Åsa Romson (MP), klimat- och miljöminister.

 

Våtmarker i Sverige och i övriga världen tillhör våra mest artrika miljöer och står för en rad ekosystemtjänster som vattenrening, livsmedel och friluftsliv. Genom sin förmåga att binda in koldioxid är de också viktiga för vårt klimat.

I Sverige har ett stort antal ursprungliga våtmarksområden försvunnit. I dag påverkas många kvarvarande våtmarker av bland annat dikning, kvävenedfall, klimatförändringar och främmande arter.

 

Sverige är en aktiv part i den internationella våtmarkskonventionen som antogs den 2 februari 1971 i staden Ramsar i Iran. Konventionen brukar därför kallas Ramsarkonventionen. Den 2 februari har utsetts till den internationella våtmarksdagen.

I och med beslutet om Oset-Rynningeviken (och Sikåsvågarna i Jämtland) har Sverige idag totalt 68 Ramsarområden.

- Arbetet med att skydda, restaurera och anlägga nya våtmarker ger resultat, både med fina rekreationsområden och bättre miljö, säger Åsa Romson, klimat- och miljöminister.

Vill du läsa mer om Oset/Rynningeviken, klicka här

Vill du veta mer om Ramsarkonventionen: klicka här