Nyheter

2015-07-30

Pilgrimsfalk från Närke häckar i Dalarna

En pilgrimsfalk som sattes ut 2011 i Västernärke har gått till häckning i Dalarna och fått ut två ungar. Här är honan med beteckningen NZ i boet med ungarna.

Återrapporteringen från de pilgrimsfalkar som satts ut i Västernärke har varit relativt få genom åren.

Men nu kommer glädjande nyheter: en pilgrimsfalkhona som sattes ut 2011 häckar i Dalarna och har fått ut två ungar.

- Kul, nu hoppas vi på första häckningen i Närke också, säger Leif Bertilsson som håller i utsättningen av pilgrimsfalkar i Närke.

 

Sedan 2006 har pilgrimsfalkar placerats ut i västra delarna av Närke. Tanken har varit att knyta ihop den stam av pilgrimsfalkar som finns i Norrland med de som finns på Västkiusten.

Trots att närmare 50 pilgrimsfalkar har satts ut genom åren i Närke har återfynden varit relativt få.

Men nu under sommaren har det kommit glädjande nyheter. En hona, med ringbeteckningen NZ, som sattes ut i Närke har gått till häckning i Dalarna. Via en kamera på plats har man följt honan som kläckt två ungar som också klarat sig och blivit flygga.

Den här pilgrimsfalkshonan upptäcktes i Dalarna under våren då hon fotograferades när hon flög över Limsjön i Leksand. Sedan har hon alltså gått till häckning. Där har Lars Leksén, fältchef för projekt Pilgrimsfalk, placerat ut en stationär kamera som kunnat följa häckningen.

Sedan ett par veckor tillbaka har de två ungarna, en hona och en hane, börjat flyga på egen hand.

 

Det har varit relativt få återfynd av de pilgrimsfalkar som placerats ut u Västernärke. Från första kullen, år 2006, hittades en död senare på golfbanan i Mosjö.
Under 2011 rapporterades återfynd i Danmark och, och en Lekebergsfalk som gått till häckning i Hälsingland. Under 2012 observerades en pilgrimsfalk i Dalarna. Under 2013 kunde man läsa av en av 2012 års falkar som var tillbaka till utsättningsplatsen. Och senare under året kunde naturfotografen Torbjörn Arvidson fotografera en falk i Kvismaren. Under 2014 och även i år har flera falkar från tidigare år varit tillbaka på utsättningsplatsen.

- Det är glädjande att det går bra för våra falkar, och visst vore det kul om vi kunde få en häckning också i våra trakter, säger Leif Bertilsson.