Nyheter

2015-01-15

Rapportera alla sångsvanar i helgen

Hjälp till att rapportera alla sångsvanar som finns kvar i Närke i helgen. Då bidrar du till den inventering som hela Europa genomför nu i helgen: 17-18 januari. Foto: Rolf Hagström

Denna helg, 17-18 januari, genomförs en inventering av alla sångsvanar i hela Europa.

Hjälp därför till att rapportera alla sångsvanar, som finns i Närke under lördag och söndag.

Det går bra att rapportera fåglarna på Svalan/Artportalen.

 

Sångsvanen i Sverige och i Europa i övrigt har visat en markant ökning under de senaste årtiondena. I Sverige har arten expanderat från att ha varit en sällsynt häckfågel på myrarna i nordligaste Lappland till att vara en ganska talrik häckfågel spridd över hela landet.

 

Till en början kunde utvecklingen i det europeiska sångsvanbeståndet ganska väl följas inom de internationella midvinterinventeringarna, som startade 1967. Sångsvanarna ändrade emellertid vanor och började mer och mer vistas på land under sitt födosök, varför de inte längre kunde inventeras effektivt vid de traditionella sjöfågelinventeringarna. 1995 startades därför samordnade sångsvaninventeringar (även mindre sångsvan) för att få en helhetsbild för hela Europa. Inventeringarna har sedan upprepats vart femte år.

 

Inventeringen avser att täcka hela Europa i samband med den traditionella midvinterinventeringen den 17-18 januari 2015. För att inventeringen skall ge ett bra resultat är det viktigt att de som är ute under den aktuella helgen och skådar också rapporterar alla sångsvanflockar som ses. Ja, även enstaka individer ska rapporteras.

 

Följande information önskas om de observerade sångsvanarna:

1. Lokalens namn

2. Lokalens läge, ange den så att den kan hittas på topografiska kartan, t.ex. med angivande av närmaste större ort, gärna med koordinater (lat/long). Om Du känner till lokalens nummer från sjöfågelräkningarna kan du också ange detta i Din rapport.

3. Antalet sångsvanar i flocken.

4. Fördelning av unga och gamla fåglar i flocken.

5. Vilken typ av fält (eller vatten) svanflocken sågs på.

 

Resultaten kommer att redovisas fortlöpande på projektets hemsida:

http://www.zoo.ekol.lu.se/waterfowl/index.htm 

 

Av KH 

 

 

 

Antalet sångsvanar har ökat, och i helgen ska alla sångavanar i Europa räknas. Hjälp till du också. Foto: Torbjörn Arvidson