Nyheter

2015-02-24

Så ser nye ordförande på framtiden inom Närkes Ornitologiska Förening

Ulf Jorner, nyvald ordförande i Närkes Ornitologiska Förening. Han ser att NOF måste engagera fler ungdomar och det måste bli fler som jobbar aktivt i föreningen. Foto: Kerstin Wiklander

Förra veckan, i samband med årsmötet, valdes Ulf Jorner till ny ordförande för Närkes Ornitologiska Förening. Han efterträder Hans Waern som lämnar styrelsen efter 25 år.

Ulf Jorner har varit styrelseledamot och vice ordförande under de senaste åren.

Här följer en intervju med Ulf Jorner. 

 

Nyvald ordförande i NOF, hur känns det?

- Jo tack, det känns bra. Det är ju en välskött förening som jag fått förtroendet att leda vidare. Och det känns bra att få en chans att vara med och utveckla den ytterligare, tillsammans med den mycket kompetenta styrelse som vi har.

Berätta lite om din bakgrund som fågelskådare?

- Jag började skåda i Salatrakten i mitten av 1950-talet. Sedan blev det ett långt uppehåll för studier, arbete, giftermål och barn. Och även om jag aldrig lade av helt, så var det var inte förrän omkring år 2000 som jag återupptog det litet mer seriösa skådandet.  Den luckan gör förresten att jag ligger långt efter dem som hållit på hela livet.

Omkring millennieskiftet gick jag också med i Närkes Ornitologiska Förening, NOF, och år 2005 deltog jag i min första NOF-exkursion. Ungefär samtidigt upptäckte jag Kilsbergens skjutfält och dess speciella charm. Annars skådar jag som de flesta NOF:are mest kring Oset, Kvismaren och Tysslingen. Men ser till att jag alltid gör flera besök på Öland varje år, för det är ont om havsfåglar i Närke.

 

Vilka är styrkorna inom NOF idag? Varför?

- Jag tycker att NOF:s största styrkor ligger i vad föreningen erbjuder medlemmarna: ett fantastiskt utbud av exkursioner, resor och inomhusmöten. Vi har också en fantastisk medlemstidning i Fåglar i Närke, och en lika fantastisk hemsida. Jag har litet kontakt med andra föreningar och tittar också in på andra föreningars hemsidor. Det är inte många som slår oss (och de som gör det har kanske tio gånger fler medlemmar).

Och varför? Jo, för att så många medlemmar lägger ned ett så stort engagemang. Så kan väl alltid vårt närkingska arv, alltifrån Erik Rosenberg och framåt, spela en viss roll.

 

Vilka är de viktigaste framtidsfrågorna för NOF?

- Det finns många. Vi måste till exempel utveckla vårt arbete på fågelskyddsområdet. Men måste jag välja blir det två andra områden. För det första måste vi attrahera fler ungdomar till föreningen. Här tror jag att vi kan samarbeta ännu mer med andra föreningar, med skolar och så vidare för att dra ungdomarna från datorn ut i naturen.

Det andra är att vi måste engagera fler personer i föreningens arbete. Hur bra styrelsen än är, så kan den inte göra allt. Vi måste hitta sätt att få med fler av de duktiga medlemmar som finns i till exempel fågelskyddsarbetet, i ungdomsarbetet och på andra områden.

 

Inom vilka områden kan NOF bli bättre?

- Det enkla svaret är förstås att man alltid kan bli bättre på allting. Men om jag skall nämna några områden så bör vi bli bättre på att prioritera. Där jobbar vi just nu med en verksamhetsplan för styrelsen, en plan som skall hjälpa oss med just detta.

Sedan hoppas jag att vi skall bli bättre på att knyta nya medlemmar till föreningen. Vi ser till exempel vid Vinterfåglar inpå knuten att det finns många både kunniga och hängivna närkingar som inte hittat till NOF. Dem måste vi närma oss och knyta till oss!

 

I dag är NOF en fristående förening men det finns planer på att knyta ihop sig med Sveriges Ornitologiska Förening, SOF. Hur tänker du om det?

- Svår fråga! I och för sig känns det rätt att riksförening och lokalförening har ett starkt band. Jag är till exempel medlem i Naturskyddsföreningen, och därmed automatiskt medlem i dess Örebrokrets. SOF har valt en annan modell, och när man nu vill byta, så måste vi ställa oss frågan vad den enskilda medlemmen får för nytta av en närmare anknytning med SOF. Vad får man för de 50 kronor som det lär kosta?

Det här är nog en av de viktigaste frågor som vi i NOF kommer att ställas inför inom de närmaste åren.

 

Finns det andra föreningar som NOF ska samarbeta med?

- Vi har redan ett visst samerbete med Ornitologiska klubben, med Örebro Läns Botaniska Sällskap och med Naturskyddsföreningen. Samt med Hopajola och Studiefrämjandet, även om de inte är några föreningar. Jag tror att vi bör utvidga och fördjupa detta samarbete. Och återigen, det är enskilda medlemmar som kan hjälpa till i detta arbete.

 

Hur ser du på din egen roll i föreningen? Vilka är dina starka sidor?

- Jag har alltid ansett att en ordförande bör vara en samordnare. En person som låter alla i föreningen bidra med sina starka sidor, samtidigt som han eller hon håller ansvar för den långsiktiga inriktningen.

Jag tror att jag är bra på att hålla ordning och reda – administrera med ett tråkigare ord – och att samarbeta med andra, oavsett om de tillhör den egna organisationen eller inte. Och det hoppas jag skall komma NOF tillgodo under de närmaste två åren.

 

Några andra funderingar?

- Nja, frågorna har nog täckt det mesta. Men naturligtvis: Vi närkingar har förmånen att ha några av Sveriges bästa fågellokaler inpå stugknuten. Alltifrån fantastiska slättsjöar till de närmast norrländska Kilsbergen. Och minsann, har vi inte en ”nästan-havsskådning” vid Klåvudden och Nydalen. Ut och skåda! Vi ses!

 

Av KH