Nyheter

2015-04-15

Susanne berättar om hur ny teknik ger ny kunskap om fåglarnas rörelsemönster

Professor Susanne Åkesson berättar om hur ny teknik ger ny kunskap om fåglars rörelsemönster.

Under de senaste tre åren har professor Susanne Åkesson jobbat med att sätta på ljusloggar och gps-sändare på bland annat skräntärnor och trutar i Fågelsundet i Uppland.

- Det här ger massor med spännade informtion om hur fåglarna rör sig till exempel när det födosöker, säger Susanne.

På torsdag kväll kommer hon berättar mer om sin spännande forskning i Vasakyrkan. Mötet börjar klockan 19 och det är fri entré, alla är hjärtliga välkomna.

 

Susanne Åkesson från Lunds universitet har jobbat många år med att följa djur och fåglar i deras flyttningsmönster. Under de senaste åren har ny teknik med ljusloggar och gps-sändare gett nya möjligheter att följa bland annat fåglarnas rörelser vid till exempe häckplatserna.

Sedan tre år tillbaka har Susanne jobbat med en projekt i Fågelsundet i Norduppland. Där har forskarna satt på ljusloggar och gps-sändare på bland anant skräntärnor, silltrutar och fiskmåsar.

- Nu börjar vi få in massor av spämnade data från den nya tekniken. Bland annat kan vi se var den sårbara skräntärnan födosöker och därmed vilka områden som är vilktiga att skydda, berättar Susanne.

Via den nya tekniken har man också sett att skräntärnor som misslyckats med sin häckning flyger till Hjälmaren och sedan tillbaka för att försöka på nytt. Man har också sett att skräntärnor med ungar tar sig till Hjälmaren i sin flytt söderut.

- Den nya tekniken ger så mycket mer information om hur fåglarna rör sig och det kan vara viktigt i många olika sammanhang, förklarar Susanne.

En annan art som Susanne är extra intresserad av är tornseglare- Även här har den nya tekniken gett ny information om hur tornseglarna rör sig på bland annat vinterkvarteren.

Det här och mycket, mycket mer kommer Susanne Åkesson att berätta om på Vasakyrkan på torsdag kväll. Det är Närkes Ornitologiska Förening som arragerar mötet. Alla är hjärtligt välkomna och det är fri entré.

 

Av KH