Nyheter

2015-03-29

Tågolyckor största dödsorsaken för kungs- och havsörnar

Många örnar, både havsörn och kungsörn, dödas av tåg eftersom trafikverket inte får bort kadavren av påkört vilt längs järnvägarna.

 Nu medger Trafikverket att det finns stora brister när det gäller hur viltolyckor hanteras längs våra järnvägar. Trafikverket följer inte de lagar och regler som gäller vilket bland annat innebär att många örnar dör i onödan och att skadat vilt lämnas utan åtgärd. I en intervju i P4 Örebro säger en företrädare för Trafikverket att verkets hantering egentligen är ett lagbrott.

Varje år sker många viltolyckor längs landets järnvägar. Älgar, rådjur, hjortar och inte minst renar blir påkörda av tåg. I de flesta fall dör de påkörda djuren men det förekommer även att de skadas och försvinner ut i den omgivande naturen. Enligt det regelverk som finns ska lokföraren snabbt kontakta ledningscentralen så snart en olycka skett. Därefter ska polisen kontaktas som i sin tur ska kontakta eftersöksjägare. Trafikverket ska även skicka ut personal som ska avlägsna döda djur från spårområdet.

 

Men detta fungerar alltså inte som det ska. Tvärtom kan döda djur bli liggande länge på banvallarna vilket naturligtvis lockar till sig örnar och andra djur som utnyttjar kadaver. Örnarna riskerar då att själva bli offer när nästa tåg passerar området, och tågdöden är idag den största kända dödsorsaken för svenska örnar.

 

Studier med sändarförsedda örnar i norra Sverige har visat att det finns kungsörnspar som regelbundet patrullerar längs järnvägar eftersom fåglarna lärt sig att där finns mat att hämta. Man kan uttrycka det som att örnarna har en mycket kortare inställelsetid efter en olycka än vad Trafikverket har.

 

SOF-BirdLife och Kungsörn Sverige har tagit upp problemet med Miljödepartementet vid ett par uppvaktningar de senaste två åren, dvs. under både den förra och den nuvarande regeringen. Det pågår en intern utredning inom Trafikverket, men ännu finns ingen tydlig förbättring i sikte:

 

– Vi har påtalat detta problem många gånger, även direkt med Trafikverket, men det händer inget. Nu måste vi få till en bättre hantering från Trafikverkets sida, säger Thomas Birkö, ordförande i Kungsörn Sverige och i Ångermanlands Ornitologiska Förening.

 

Inslaget i P4 Örebro kan höras här:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=6127695